bažant Edwardsov Lophura edwardsi  

(Oustalet, 1896)

Podrod Hierophasis obsahuje tri taxóny, ktoré sú veľmi vzácne a neurčité. Bažant vietnamský Lophura (edwardsi) hatinhensis a bažant Edwardsov Lophura (edwardsi) edwardsi sú podľa výskumov geneticky veľmi blízke a možno tvoria jeden druh. Bažant cisársky je asi prirodzený hybrid medzi bažantom vietnamským a annamským poddruhom bažanta strieborného. 

Iné mená: 

Dospelý samec
Foto: © Zdenko Figura

annamský bažant, vietnamský ohnivochrbtý bažant

Poddruhy: 

možno Lophura edwardsi hatinhensis

Areál výskytu:  

stredný Annam, Vietnam

Biotop: 

Lesy nížinných a pahorkatinných oblastí s podrastom do 1000 m n. m.

Biológia: 

Málo informácií z prírody. Údajne sa rád skrýva v hustom poraste. O rozmnožovaní v prírode nie sú žiadne informácie.

Dĺžka: 

♂ asi 65 cm, chvost 25 cm ; ♀ asi 58 cm

Hmotnosť: 

 ♂, ♀ asi 1 kg

Opis: 

Dospelá samica pri hradovaní
Foto: © Zdenko Figura

Kohút: je čierny s intenzívnym modrým leskom. Perie na chrbte, krídlach a kostrči je lemované. Má vztýčiteľný malý biely chochol. Sliepka: je gaštanovohnedá s tmavším nádychom na chvoste a letkách krídel. Nemá chochol. Obidve pohlavia majú hnedú dúhovku oka, červenú tvárovú ružu a nohy. Kohút má svetlé ostrohy. Zobák majú rohovinový, pri základe čierny. Mláďa: Podobné sliepke, ale má výraznejšie vlnkovanie a čierne škvrny na plášti a krídlach. 

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

Vyfarbujú v 1. roku, rozmnožujú sa zvyčajne v 2. roku.

Rodičovstvo:  

monogamné

Znáška: 

Tokajúci mladší dospelý samec
Foto: © Zdenko Figura

4 – 7 vajec

Inkubačná doba: 

22 dní

Krmivo: 

namá rád zelené krmivo a zrniny

Chov:  

Sliepky môžu často zniesť až tri znášky v sezóne, ak sa im odoberajú vajcia a liahnu v liahni. Sú spoľahlivé matky. Kuriatka rýchlo rastú. Pohlavie sa dá rozlíšiť vo veku troch mesiacov, keď kohútikom začne narastať modré perie. Údajne milujú dážď. Chovajú sa v pároch a sliepky začínajú skoro niesť.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

15 m²

Portrét samca
Foto: © Zdenko Figura

Stav v zajatí:  

Bežne sa chová, ale je zraniteľný z dôvodu inbreedingu a sú obavy, že niektoré jedince nie sú geneticky čisté. Veľké nádeje sa vkladajú do novej krvi z novoobjavených miest výskytu.

Stav v prírode:  

Nesmierne vzácny. Tento vták bol známy len podľa niekoľkých desiatok exemplárov, chytených v prírode a zaslaných do Európy, kde sa založil chov. Potom sa na dlhé roky vytratil a predpokladalo sa, že vyhynul. Znovu ho však objavili. Pôvodné oblasti výskytu sú teraz vyrúbané a to sa pokladá za hlavnú hrozbu pre tieto bažanty a väčšinu iných druhov. Kriticky hrozený (CR). CITES I.
Je možné, že je v prírode už vyhubený, preto vznikol projekt na záchranu bažanta Edwardsovho pod záštitou WPA, ECBG a EAZA.  


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2013