c) tragopany

Tragopan Temminckov
Tragopan temminckii
Foto: © Zdenko Figura

1 rod  5 druhov

Sú uznávané aj ako samostatná podčeľaď Tragopaninae.

 rod: Tragopan  Cuvier, 1829

Sú to dosť zavalité vysokohorské bažanty s tupo ukončeným chvostom s 18-timi perami, ktorý preperujú podobne ako predchádzajúce vrcháre a bažanty chocholaté od stredu po okraj. Samce majú bodky na perí. Holá koža na tvári sa za okom predlžuje do vztýčiteľných rožkov a na brade do akejsi farebnej náprsenky. Tieto kožené ozdoby sa uplatňujú v toku. Inak sú ukryté v kožných záhyboch v perí. Ďalšou ozdobou hlavy sú chocholy. Sú monogamné a kohúty pomáhajú s odchovom mláďat. Hniezdia na vyvýšených miestach, hlavne na stromoch. Majú dosť krátke zobáky a samce majú na nohách po jednej ostrohe. Potrava je tiež prevažne rastlinná, sú schopné prehĺtať celé listy. Vyskytujú sa v Himalájach a v Číne. Areály väčšiny druhov sa prekrývajú a samice sa navzájom veľmi podobajú.
Sú to skutočne exoticky pôsobiace vtáky s veľmi zložitým a nápadným tokom, pri ktorom vynikajú všetky pestrofarebné prídavky ich už aj tak dosť ozdobného operenia. 


Všetky duhy rodu Tragopan:

  1. tragopan čiernohlavý Tragopan melanocephalus (Gray, 1829) VU
  2. tragopan obyčajný Tragopan satyra (Linnaeus, 1758) NT
  3. tragopan Temminckov Tragopan temminckii (Gray, 1831) LC
  4. tragopan Blythov Tragopan blythii (Jerdon, 1870) VU
  5. tragopan Cabotov Tragopan caboti (Gould, 1857) VU


© Deno 2005 - 2013