4. Perličkovité Numididae

Skupina perličiek prilbatých korunových Numida meleagris coronata
Foto: © Luboš Mráz - naturfoto.cz

Stredne veľké zavalité vtáky s krátkymi krídlami a bodkovaným sfarbením (2 druhy bez bodkovania). Žijú na zemi. Hlavu majú holú s kostenými prilbami a farebnými lalokmi alebo perovými ozdobami. Monogamné, monomorfné. Veľkosť: 40 – 75 cm. Nesú 6 – 14 vajec, sedia na nich 23 – 25 dní. Žijú v Afrike, južne od Sahary a na Madagaskare. Biotop: od saván až po husté pralesy.
Perlička prilbatá Numida meleagris je opäť jedným zo zdomácnených druhov. Procesom domestikácie zväčšil svoju hmotnosť, stal sa polygamným a vytvoril niekoľko plemien. Väčšinou sa odlišujú len sfarbením. (Niektorí autori túto čeľaď zaraďujú ako podčeľaď perličkorodé Numidinae čeľade bažantovité Phasianidae.)  


Všetky druhy a rody perličiek:

4. PERLIČKOVITÉ Numididae 4 rody, 6 druhov

 • rod Agelastes Bonaparte, 1850
  1. perlička červenohlavá Agelastes meleagrides Bonaparte, 1850 VU
  2. perlička čierna Agelastes niger (Cassin, 1857) LC

 • rod Numida Linneaus, 1766
  1. perlička prilbatá Numida meleagris (Linnaeus, 1758) LC

 • rod Guttera Wagler, 1832
  1. perlička chochlatá Guttera plumifera (Cassin, 1857) LC
  2. perlička parochňová Guttera pucherani (Hartlaub, 1860) LC

 • rod Acryllium Gray, 1840
  1. perlička supia Acryllium vulturinum (Hardwicke, 1834) LC

Vysvetlivky:

KATEGÓRIE OHROZENIA (podľa IUCN):
LC = (Least Concern) málo dotknutý
NT = (Near Threatened) takmer ohrozený
VU = (Vulnerable) zraniteľný
EN = (Endangered) ohrozený
CR = (Critically Endangered) kriticky ohrozený
EW = (Extinct in the Wild) vyhynutý v prírode
EX = (Extinct) vyhynutý
NE = (Not Evaluated) neohodnotený druh
DD = (Data Deficient) nedostatočné údaje
NR = (Not Recognised
as a species) nie je evidovaný ako platný druh
UR = (Under Review) prehodnocuje sa 

OSTATNÉ:
* = neurčitý taxón (nie je definitívne uznaný ako platný druh)
? = nie sú údaje
= textové informácie
= fotografie
= zvukové záznamy
= video © Deno 2005 - 2016