f) kurochvosté bažanty(gallobažanty)

1 rod 10 druhov

Radia sa k pravým bažantom. 

Bažant Edwardsov
Foto: © Zdenko Figura

(Pozn.: Kurobažanty je doslovný preklad pôvodne anglického mena gallopheasants. Názov gallobažanty som prestal používať, pretože je to len čiastočný preklad: anglické pheasant je preložené, kým latinské gallo ostáva nepreložené a laikom neznáme. Preto radšej používam názov kurochvosté bažanty, čo je výstižnejšie, keďže v podstate sa na kury ničím iným nepodobajú)

Rod: Lophura  Fleming, 1822

Má minimálne 9 druhov. Taxonomicky nie je jednoznačný. Najtvrdším orieškom sú prelínajúce sa druhy bažant strieborný a tmavý. Navyše sa objavili nové druhy, ktoré nie sú dobre preskúmané. Meno kurochvosté bažanty  je odkaz na ich hlavný znak: majú podobne stavaný chvost ako kury. Je strechovitý, oblúkom ohnutý nadol – u niektorých druhov viac (bažant zamatový Lophura diardi), u iných menej (bažant sedlatý Lophura swinhoii). Všetky majú tvár ozdobenú holou červenou alebo modrou kožou, ktorá sa v toku samcom zväčšuje do parádnych lalokov. Sú stredne veľké. Obývajú tropické a subtropické lesy juhovýchodnej Ázie. Taxonomicky sa v minulosti radili do viacerých rodov: 
Houpifer (bažant červenolíci), Gennaeus (bažant strieborný, bažant tmavý) Diardigallus (bažant zamatový),  Hierophasis (bažant cisársky, bažant sedlatý),  Lobiophasis (bažant Bulwerov), Chalcocomus (bažant Salvadorov), Delacourigallus (bažant Edwardsov). Novšie systematické zaradenie pozri nižšie.


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2012