bažant strieborný Lophura nycthemera  

(Linnaeus, 1758)

Iné mená: 

podľa poddruhov

Dospelý kohút

Poddruhy a areál výskytu:  

16: pásikavý L. n. lineata – východná Barma a severozápadné Thajsko; Crawfurdov L. n. crawfurdi – juhovýchodná Barma a juhozápadné Thajsko ; nominátny alebo pravý Lophura nycthemera nycthemera – najčastejšie chovaný a najväčší zo všetkých poddruhov, žije v južnej Číne a severnom Vietname; Lewisov L. n. lewisi - juhozápadná Kambodža a juhovýchodné Thajsko; annamský L. n. annamensis - južný Annam; bolovenský L. n. engelbachi - južný Laos; Belov L. n. beli - stredný Annam; Berliozov L. n. berliozi - stredný Annam; ruby mines L. n. rufipes - severná Barma; Ripponiho L. n. ripponi - severné a stredné Thajsko, juhozápadná Čína, severná Barma; západný L. n. occidentalis - juhozápadná Čína a severovýchodná barma; Lao L. n. beaulieui - juhozápadná Čína, severný Laos, severný Vietnam; fokienský L. n. fokiensis - juhovýchodná Čína; hainanský L. n. whiteheadi - Hainan; sečuanský L. n. omeiensis - stredná Čína; ďalší poddruh – rang jiang L. n. rongjiangensis bol popísaný neskôr - stredná Čína.

Biotop: 

Redšie lesy s hustým podrastom a ich okraje, krovinaté oblasti a horské lúky od 300 do 2200 m n. m.

Biológia: 

Málo informácií, ale zrejme podobná ako pri bažantovi tmavom. Väčšinu času trávi v poraste a ráno a popoludní sa vydáva za potravou. Tak isto hrabe, ďobe aj kope zobákom v zemi. Zdržiava sa v šesť, či sedemčlenných skupinách. Pri náhlom vyrušení uteká do bezpečia. Kohút je polygamný a máva 2 – 4 sliepky. Tie znášajú do hniezda pod kríkom alebo v tráve 7 – 12 ružovoizabelových vajec. Sedí na nich 25 dní a sama kuriatka vyvodí. Potrava je pestrá – semená, plody a zelené časti rastlinstva, hmyz a rôzne iné bezstavovce a drobné stavovce, ako sú gekóny, hady a pod.

Dospelý kohút v toku

Dĺžka: 

♂ 80 – 125 cm, chvost až 75 cm ; ♀ 60 - 70 cm, chvost až 32 cm

Hmotnosť: 

♂ 1,4 - 1,7 kg ; ♀ okolo 1 kg

Opis: 

Kohút: má na hlave bohatý čierny chochol smerujúci dozadu. Červená tvár sa v toku zväčšuje do veľkých lalokov na oboch stranách tváre nad aj pod oko a dokonca aj nad zobák a pod zobákom, ako u kúr a malý výčnelok smerom za hlavu. Inak má plášť, krídla a chvost biely, rôzne intenzívne čiernopáskovaný podľa poddruhu. Spodná časť tela je čierna. Zobák má svetlorohovinový, nohy červené s ostrou ostrohou, oko oranžovohnedé. Najsvetlejší poddruh je nominátny a najtmavší – Lewisov, je takmer čierny s bielym páskovaním. Sliepka: je škoricovohnedá až zemitohnedá, podľa poddruhu, s čiernobielo vlnkovanou spodnou časťou tela. Sliepky preukazujú menšie rozdiely v rámci poddruhov, preto je ťažšie ich určiť. Ostatné znaky ako kohút, ale s rozdielmi podmienenými pohlavím. Mláďa: Podobné sliepke, ale na krovkách majú svetlé a tmavé lemy.

Dospelá samica

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok

Rodičovstvo:  

polygamné

Znáška: 

4 – 8  (15) vajec , 51x 39 mm 

Inkubačná doba: 

25 (-26) dní

Krmivo: 

štandardné krmivo pre bažanty

Chov: 

Sú to veľké vtáky, otužilé a odolné. Niekedy sa chovajú aj voľne na záhrade. Skoro začínajú niesť, už v marci. Kuriatka rastú rýchlo. Sú vhodné pre začiatočníkov, ale majú zlé zvyky: žerú vajcia, napádajú sliepky, chovateľov alebo cez pletivo vtáky vo vedľajšej voliére.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

10 – 20 m² , trávová aj viac

Stav v zajatí:  

Nominátny poddruh je početný. Ostatné sa vyskytujú málo, alebo vôbec.

Stav v prírode:  

Výskyt nie je rovnomerný. Ako druh nie je považovaný za ohrozeného (LC), ale niektoré poddruhy, hlavne tie izolované, sú pravdepodobne ohrozené. Tiež ho ohrozuje lov a devastácia biotopov.


Pozrite si fotky bažanta strieborného:

Samica

Portrét 
samice


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2010