Použitá a odporúčaná literatúra:

 1. Atlas vtákov sveta, Andrew Gosler, Príroda, Bratislava 1994 (www.priroda.sk)

 2. Bažanti a ostatní hrabaví, Jiŕí Felix, Státní zem. nakladatelství, Praha 1980

 3. The Pheasants of the World: Biology and Natural History (Bažanty sveta: Biológia a prírodopis), Paul Johnsgard 1999

 4. Pheasants of the World - their breeding and management (Bažanty sveta – ich chov a starostlivosť o ne), Keith Howman, Hancock House Publishers and WPA 1993

 5. Pheasants, Partridges, and Grouse Including Buttonquails, Sandgrouse, and Allies (Bažanty, jarabice a tetrovy Vrátane prepeľovcov, stepiarov a príbuzných), Steve Madge and Phil McGowan, Princeton University Press 2000 (www.birds.princeton.edu)

 6. Encyklopédia drobnochovateľa, Vladimír Malík a kol., Príroda, Bratislava 1991 

 7. Encyklopedie ptáků, V. Bejček a K. Šťastný, Rebo Productions 1999 (www.rebo-publishers.com)

 8. Chováme malú a okrasnú hydinu, Bystrík Ambruš, Príroda, Bratislava 1983 

 9. Obecná ornitologie, Zdeněk Veselovský, Academia, Praha 2001(www.knihy.cz)

 10. Peafowl thier conservation, breeding and management (Pávy – ich ochrana, chov a starostlivosť o ne), Tom Gardiner, WPA 1996

 11. Príručka pre chovateľov vtáctva, Henrich Dathe a kol., Príroda Bratislava 1978 

 12. Introduction to ornamental pheasants  (Úvod do chovu okrasných bažantov), Keith Howman, Hancock House Publishers and WPA 1996

 13. Veľký obrazový atlas vtákov, Jan Hanzák, Mladé letá, Bratislava 1993

 14. Zvieratá nad priepasťou, Jiří Wolf a Jiří Felix, Mladé letá, Bratislava 1980 

 15. Partridges and Francolines Their conservation, breeding and management (Jarabice a frankolíny Ich ochrana, chov a starostlivosť o ne), G. E. S. Robbins, WPA  

 16. Quail - their conservation, breeding and management (Prepelice - ich ochrana, chov a starostlivosť o ne), G. E. S. Robbins, WPA  

 17. The New Incubation Book (Nová kniha o liahnutí), Dr. A. F. Anderson Brown and G. E. S. Robbins, WPA  

 18. Cheng and The Golden Pheasant (Cheng a bažant zlatý), Yang Qun-rong, vydal Derek Bingham, WPA  

 19. Pheasant Jungles (Bažantie džungle), William Beebe, WPA  

 20. Monograph of The Pheasants (Monografia bažantov), William Beebe, Cutler Supply 

 21. Facts on Raising Gamebirds (Fakty o chove poľovných vtákov), Dianne Tumey, Cutler Supply 

 22. UPLAND GAME BIRDS Their Breeding & Care (Poľovné vtáky vysočín Ich chov a starostlivosť o ne),Dr. Leland Hayes, Cutler Supply 

 23. GROWER'S REFERENCE ON GAMEBIRD HEALTH (Growerova príručka o chorobách poľovných vtákov), L.D.Schwartz, Cutler Supply 

 24. KEEPING JUNGLE FOWL (Chov divých kúr) Joseph Batty, Cutler Supply 

 25. PEAFOWL BREEDING & MANAGEMENT (Chov pávov a starostlivosť o ne), Loyl Stromberg, Cutler Supply 

 26. KEEPING PEAFOWL (Chov pávov), James Blake, Cutler Supply 

 27. THE PHEASANT (Bažant), Shire Natural History, P. A. Robertson, Cutler Supply 

 28. RAISING GAME BIRDS (Chov poľovných vtákov) Dan W. Scheid, Cutler Supply 

 29. GUIDE TO PHEASANTS & WATERFOWL (Sprievodca bažantmi a vodnou hydinou) Dr. Danny Brown, Cutler Supply 

 30. GUINEAFOWL - PAST & PRESENT (Perličky - minulosť a súčasnosť), Michael Roberts, Cutler Supply 

 31. EXTRAORDINARY PHEASANTS (Nezvyčajné bažanty), Stephen Green-Armytage,  

 32. Peacocks - Past and Present (Pávy - minulosť a súčasnosť), Michael Roberts, Cutler Supply 

 33. PEAFOWL TODAY PICTURE AND DESCRIPTION BOOKLET (Obrázková brožúrka magazínu Peafowl Today s opismi), UPA 1994 

 34. RAISING PEAFOWL FOR PLEASURE AND PROFIT (Chov pávov pre radosť a zisk), Michael J. Breitzman, UPA 

 35. POULTRY HEALTH HANDBOOK 4TH EDITION (Príručka chorôb hydiny 4. vydanie), Dr. L. Dwight Schwartz, UPA 

 36. PEACOCK GENETICS MADE EASY (Ako ľahko zvládnuť genetiku pávov), FREDRICK C. HUEBNER,  UPA

 37. Extraordinary Chickens (Nezvyčajné kurčatá), Stephen Green-Armytage, UPA 2000 

 38. THE PEAFOWL OF THE WORLD (Pávy sveta), Josef Bergmann, UPA 

 39. Modern Pheasant Rearing (Moderný chov bažantov), Gold Cockerel Series, Len Chappel, Cutler Supply

 40. Chováme bažanty a koroptve, Hans Behnke, Günter Claussen, Víkend s. r. o., 2007

 41. Cesty stěhovavých ptáků Atlas migrace ptáků celého světa, (preklad z anglického originálu: Atlas of Bird Migration) Nakladatelství Slovart , Praha 2008

 42. Průvodce umělým odchovem ptáků, Roman a Barbora Meislerovi, Nakladatelství EPAVA, Olomouc 2005

 43. HANDBOOK OF THE BIRDS OF THE WORLD Volume 2 New World Vultures to Guineafowl (PRÍRUČKA VTÁKOV SVETA, Druhý diel, Supy Nového Sveta až perličky), Joseph del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal, Lynx Edicions, Barcelona 1994


Príbuzné linky:
www.martinus.sk - internetové kníhkupectvo SR (slovensky)
www.venturesbooks.sk - dovoz a distribúcia cudzojazyčnej literatúry (slovensky)© Deno 2005 - 2016