Taxonomický systém bažantov  
a ich príbuzných

Kurotvaré v sústave živočíchov a ich názvoslovie

Bažant obyčajný kirgizský
Phasianus colchicus mongolicus
Foto: © Zdenko Figura

Taxón, alebo kategória, je vlastne systematická jednotka, vyjadrujúca postavenie určitého druhu živočícha v systéme vzájomných príbuzenských vzťahov. Základnou jednotkou je druh. Podľa spoločných znakov sa druhy zoskupujú do vyšších jednotiek ako sú: rod, čeľaď, rad a pod., čo vlastne vyjadruje ich príbuzenské vzťahy. Pre presnejšie určovanie bolo potrebné neskôr s vývojom systematiky vytvoriť aj medzijednotky, ako sú: poddruh, podčeľaď, nadrad, infrarad, tribus a pod. Ak sa chceme venovať nejakým zvieratám, či už ich ochrane, chovu alebo ich chceme len pozorovať, je potrebné vedieť ich pomenovať, aby nedošlo k zámene. Na Slovensku platí dvojslovná nomenklatúra: prvé rodové meno (napr. bažant) a druhé druhové meno (napr. obyčajný). Keďže množstvo druhov zvierat sa vyskytuje na väčšom území a vytvorilo odlišné populácie, bolo potrebné doplniť toto zaužívané pomenovanie o ďalšie meno - poddruhové (alebo meno zoogeografickej rasy - napr. kirgizský, čo označuje územie, na ktorom sa daný poddruh vyskytuje; celé meno potom znie: bažant obyčajný kirgizský). Okrem niektorých zaužívaných pravidiel je vlastne pomenovanie nového druhu slobodným rozhodnutím objaviteľa alebo toho, kto daný druh popísal. Premenovanie druhu sa robí len v prípade zistenia omylu, alebo nepresnosti v zatriedení druhu. Všeobecne je ale zaužívané dávať zvieratám mená, ktoré čo najviac vystihujú ich zjav, spôsob života alebo ich zvláštne znaky, aby sa predišlo zmätkom (napr. okáč tmavý = vták má na perí kresbu ôk a je celkovo najtmavšie sfarbený z celého rodu). Často sa tiež používajú venovacie mená, ktoré používajú meno objaviteľa alebo iného významného človeka (napr. bažant Elliotov). O danom druhu však nič nehovoria. Každá krajina má vlastné meno pre daný druh zvieraťa a nemusí sa zhodovať s menami používanými v iných krajinách, preto sa používajú medzinárodne platné latinské - vedecké mená (trojslovné). Tie pomáhajú zamedziť zmätkom. Avšak, tiež sa niekedy môžu zmeniť. Väčšinou sa tak stáva len na vedeckom základe po vykonanom výskume a následnom prehodnotení.


Od roku 2010 existuje výborom Slovenskej ornitologickej spoločnosti /BirdLife Slovensko schválené Odporúčané slovenské názvoslovie vtákov - OSNV, ktoré je použité aj v tomto zozname. Na stránkach o jednotlivých druhoch bažantorodých sa uvádzajú všetky najčastejšie používané mená daného druhu. V niektorých výnimočných prípadoch je uprednostnené iné meno alebo synonymum pred platným menom.

 
Taxón
Slovenské meno
Latinské meno
Ríša:
živočíchy
Animalia
Podríša:
mnohobunkovce
Metazoa
Kmeň:
chordáty
Chordata
Podkmeň:
stavovce
Vertebrata
Trieda:
vtáky
Aves

Podtrieda:

pravé vtáky

Ornithurae

Nadrad:

letce

Neognathae

Rad: kurotvaré Galliformes

Čeľaď:

1. tabonovité

Megapodiidae

  2. hokovité Cracidae
  3. bažantovité Phasianidae
  4. perličkovité Numididae
  5. morkovité Meleagrididae
  6. tetrovovité Tetraonidae
  7. prepelkovité Odontophoridae

Je vypracovaných viac kvalifikácií radu kurotvaré. Iné systémy rozoznávajú len 3 čeľade: tabonovité, hokovité, bažantovité (zahŕňala aj tetrovy, morky, perličky a prepelky).  Stále sa vykonávajú výskumy a systém sa prehodnocuje. Najnovšie poznatky, získané na základe výskumov DNA, vyňali prepelky z čeľade bažantovité a posunuli ich na úroveň samostatnej čeľade. Podobne boli už skôr zaraďované ako samostatné čeľade aj morky, perličky a tetrovy už na základe telesných a biologických odlišností. 
Ďalej je potrebné uviesť, že aj na úrovni druhov sa rôzne autority nezhodujú a po vykonaných výskumoch sa stáva, že sa skúmaný druh buď priradí ako poddruh k inému druhu, alebo sa zaradí do samostatného rodu a pod. Mnoho výskumov prebieha a aj systém použitý na týchto stránkach sa nedá považovať za presný a konečný. Nakoľko tu nejde o údaje pre vedecké účely, ale pre bežnú informáciu, neuvádzajú sa pri jednotlivých druhoch všetky referencie ani podrobné poznámky!


Podľa súčasného systému trieda vtákov zahŕňa asi 187 čeľadí, 2050 rodov a 9648 druhov.

Nasleduje zoznam všetkých čeľadí, podčeľadí, rodov, podrodov a druhov radu kurotvaré

Rad kurotvarých má 7 čeľadí, asi 79 rodov a 293 druhov.
(Ako základ sú použité systémy podľa autorít: McGowan (1994), del Hoyo (1994), BirdLife (2001))


1. TABONOVITÉ Megapodiidae (7 rodov, 21 druhov)

 • rod Megapodius Gaimard, 1823
  1. tabon nikobarský Megapodius nicobariensis Blyth, 1846 VU
  2. tabon červenolíci Megapodius cumingii Dillwyn, 1853 LC
  3. tabon bronzový Megapodius bernsteinii Schlegel, 1866 VU
  4. tabon popolavý Megapodius decollatus Oustalet, 1878 LC
  5. tabon hnedý Megapodius reinwardt Dumont, 1823 LC
  6. tabon melanézsky Megapodius eremita Hartlaub, 1868 LC
  7. tabon tmavý Megapodius freycinet Gaimard, 1823 LC
  8. tabon žltonohý Megapodius layardi Tristram, 1879 VU
  9. tabon kurí Megapodius laperouse Gaimard, 1823 EN
  10. tabon cisársky Megapodius pritchardii Gray, 1864 EN
  11. tabon tanimbarský Megapodius tenimberensis Sclater, 1883 NT
  12. tabon zálivový Megapodius geelvinkianus Meyer, 1874 VU

 • rod Leipoa Gould, 1840
  1. tabon okavý Leipoa ocellata Gould, 1840 VU

 • rod Alectura Latham, 1824
  1. tabon morkovitý Alectura lathami Gray, 1831 LC

 • rod Talegalla Lesson, 1828
  1. tabon červenozobý Talegalla cuvieri Lesson, 1828 LC
  2. tabon čiernozobý Talegalla fuscirostris Salvadori, 1877 LC
  3. tabon goliernatý Talegalla jobiensis Meyer, 1874 LC

 • rod Aepypodius Oustalet, 1880
  1. tabon horský Aepypodius arfakianus (Salvadori, 1877) LC
  2. tabon hnedoprsý Aepypodius bruijnii (Oustalet, 1880) EN

 • rod Macrocephalon Müller, 1846
  1. tabon prilbatý Macrocephalon maleo Müller, 1846 EN

 • rod Eulipoa Ogilvie-Grant, 1893
  1. tabon džungľový Eulipoa wallacei (Gray, 1861) VU

2. HOKOVITÉ Cracidae 11 rodov, 50 druhov

 • rod Ortalis Merrem, 1786
  1. šuan plodožravý Ortalis vetula (Wagler, 1830) LC
  2. šuan sivohlavý Ortalis cinereiceps Gray, 1867 LC
  3. šuan hnedokrídly Ortalis garrula (Humboldt, 1805) LC
  4. šuan družný Ortalis ruficauda Jardine, 1847 LC
  5. šuan ekvádorský Ortalis erythroptera Sclater & Salvin, 1870 VU
  6. šuan plavý Ortalis poliocephala (Wagler, 1830) LC
  7. šuan sivokrký Ortalis canicollis (Wagler, 1830) LC
  8. šuan bielobruchý Ortalis leucogastra (Gould, 1843) LC
  9. šuan paraka Ortalis motmot (Linnaeus, 1766) LC
  10. šuan obočnatý Ortalis superciliaris Gray, 1867 LC
  11. šuan perlavý Ortalis guttata (Spix, 1825) LC
  12. šuan mexický Ortalis wagleri Gray, 1867 LC

 • rod Penelope Merrem, 1786
  1. šuan pásochvostý Penelope agryrotis (Bonaparte, 1856) LC
  2. šuan bradatý Penelope barbata Chapman, 1921 VU
  3. šuan Montagnov Penelope montagnii (Bonaparte, 1856) LC
  4. šuan hnedý Penelope ortoni Salvin, 1874 EN
  5. šuan marail Penelope marail (Müller, 1776) LC
  6. šuan krikľavý Penelope superciliaris Temminck, 1815 LC
  7. šuan červenolíci Penelope dabbenei Hellmayr & Conover, 1942 LC
  8. šuan tmavý Penelope obscura Temminck, 1815 LC
  9. šuan jakuaku Penelope jacquacu Spix, 1825 LC
  10. šuan bielokrídly Penelope albipennis Taczanowski, 1878 CR
  11. šuan gaštanový Penelope perspicax Bangs, 1911 EN
  12. šuan chochlatý Penelope purpurascens Wagler, 1830 LC
  13. šuan čelenkový Penelope jacucaca Spix, 1825 VU
  14. šuan mokrinový Penelope ochrogaster Pelzeln, 1870 VU
  15. šuan hrdzavoprsý Penelope pileata Wagler, 1830 VU

 • rod Pipile Bonaparte 1856
  1. morkovec hvízdavý Pipile pipile (Jacquin, 1784) CR
  2. morkovec červenohrdlý Pipile cujubi (Pelzeln, 1858) LC
  3. morkovec čiernočelý Pipile jacutinga (Spix, 1825) EN
  4. morkovec modrohrdlý Pipile cumanensis (Jacquin, 1784) LC

 • rod Aburria Reichenbach, 1853
  1. morkovec lalôčkový Aburria aburri (Lesson, 1828) NT

 • rod Chamaepetes Wagler, 1832
  1. morkovec čierny Chamaepetes unicolor Salvin, 1867 NT
  2. morkovec maskový Chamaepetes goudotii (Lesson, 1828) LC

 • rod Penelopina Reichenbach, 1862
  1. morkovec horský Penelopina nigra (Fraser, 1852) VU

 • rod Oreophasis Gray, 1844
  1. roháň horský Oreophasis derbianus Gray, 1844 EN

 • rod Nothocrax Burmeister, 1856
  1. hoko malý Nothocrax urumutum (Spix, 1825) LC

 • rod Mitu Lesson, 1831
  1. hoko hnedobruchý Mitu tomentosum (Spix, 1825) NT
  2. hoko džungľový Mitu salvini (Reinhardt, 1879) LC
  3. hoko mitu Mitu mitu (Linnaeus, 1766) EW
  4. hoko oblozobý Mitu tuberosum (Spix, 1825) LC

 • rod Pauxi Reichenbach, 1853
  1. hoko prilbatý Pauxi pauxi (Linnaeus, 1766) EN
  2. hoko rohatý Pauxi unicornis Bond & Meyer de Schauensee, 1939 CR

 • rod Crax Linneaus, 1758
  1. hoko hrbozobý Crax rubra Linnaeus, 1758 VU
  2. hoko modrozobý Crax alberti Fraser, 1852 CR
  3. hoko žltozobý Crax daubentoni Gray, 1867 NT
  4. hoko čierny Crax alector Linnaeus, 1766 VU
  5. hoko korunkatý Crax globulosa Spix, 1825 EN
  6. hoko kučeravý Crax fasciolata Spix, 1825 VU
  7. hoko červenozobý Crax blumenbachii Spix, 1825 EN

3. BAŽANTOVITÉ Phasianidae 38 rodov, 161 druhov

podčeľaď: I. JARABICORODÉ Perdicinae 22 rodov, 110 druhov

 • rod Lerwa Hodgson, 1837
  1. lerva snežná Lerwa lerwa (Hodgson, 1833) LC

 • rod Tetraophasis Elliot, 1871
  1. tokáň horský Tetraophasis obscurus (Verreaux, 1869) LC
  2. tokáň čečinový Tetraophasis szechenyii Madarász, 1885 LC

 • rod Tetraogallus Gray, 1832
  1. ular maľovaný Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811) LC
  2. ular kaspický Tetraogallus caspius (Gmelin, 1784) LC
  3. ular himalájsky Tetraogallus himalayensis Gray, 1843 LC
  4. ular tibetský Tetraogallus tibetanus Gould, 1854 LC
  5. ular bieloprsý Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836) LC

 • rod Ammoperdix Gould, 1851
  1. čiľ sivokrký Ammoperdix griseogularis (Brandt, 1843) LC
  2. čiľ piesočný Ammoperdix heyi (Temminck, 1825) LC

 • rod Alectoris Kaup, 1829
  1. kuropta čiernohlavá Alectoris melanocephala (Rüppell, 1835) LC
  2. kuropta skalná Alectoris barbara (Reichenow, 1896) LC
  3. kuropta púšťová Alectoris philbyi Lowe, 1934 LC
  4. kuropta čukar Alectoris chukar (Gray, 1830) LC
  5. kuropta horská Alectoris graeca (Meisner, 1804) NT
  6. kuropta čínska Alectoris magna (Przewalski, 1876) LC
  7. kuropta červená Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) LC

 • rod Francolinus Stephens, 1819

  - podrod Francolinus

  1. frankolín tmavý Francolinus francolinus (Linnaeus, 1766) LC
  2. frankolín pestrý Francolinus pictus (Jardine & Selby, 1828) LC
  3. frankolín škvrnitý Francolinus pintadeanus (Scopoli, 1786) LC
  4. frankolín sivý Francolinus pondicerianus (Gmelin, 1789) LC
  5. frankolín močiarny Francolinus gularis (Temminck, 1815) VU

  - podrod Dendroperdix Roberts 1922

  1. frankolín čepcový Francolinus sephaena (Smith, 1836) LC
  2. frankolín goliernatý Francolinus streptophorus Ogilvie-Grant, 1891 NT

  - podrod Peliperdix Bonaparte, 1856

  1. frankolín kokvi Francolinus coqui (Smith, 1836) LC
  2. frankolín bielohrdlý Francolinus albogularis Hartlaub, 1854 LC
  3. frankolín jarabý Francolinus schlegelii Heuglin, 1863 LC
  4. frankolín čiernohrdlý Francolinus lathami Hartlaub, 1854 LC

  - podrod Scleroptila Blyth, 1849

  1. frankolín hrdzavolíci Francolinus finschi Barboza du Bocage, 1881 LC
  2. frankolín sivokrídly Francolinus africanus Stephens, 1819 LC
  3. frankolín hrdzavokrídly Francolinus levaillantii (Valenciennes, 1825) LC
  4. frankolín slatinový Francolinus psilolaemus Gray, 1867 NT
  5. frankolín skalný Francolinus shelleyi Ogilvie-Grant, 1891 LC
  6. frankolín savanový Francolinus levaillantoides/gariepensis (Smith, 1836) LC
  7. frankolín trávny Francolinus gutturalis (Rüppell, 1835) LC

  - podrod Acentrortyx ?

  1. (*)Acentrortyx/Francolinus nahani = Ptilopachus nahani

  - podrod Pternistis Wagler, 1832

  1. frankolínec malý Francolinus hartlaubi Bocage, 1869 LC
  2. frankolínec dvojostrohý Francolinus bicalcaratus (Linnaeus, 1766) LC
  3. frankolínec pancierový Francolinus clappertoni Children, 1826 LC
  4. frankolínec žltozobý Francolinus icterorhynchus Heuglin, 1863 LC
  5. frankolínec trstinový Francolinus harwoodi Blundell & Lovat, 1899 VU
  6. frankolínec červenozobý Francolinus adspersus Waterhouse, 1838 LC
  7. frankolínec pobrežný Francolinus capensis (Gmelin, 1789) LC
  8. frankolínec lupienkatý Francolinus hildebrandti Cabanis, 1878 LC
  9. frankolínec krikľavý Francolinus natalensis Smith, 1834 LC
  10. frankolínec hnedý Francolinus ahantensis Temminck, 1851 LC
  11. frankolínec šupinatý Francolinus squamatus Cassin, 1857 LC
  12. frankolínec čiarkový Francolinus griseostriatus Ogilvie-Grant, 1890 LC
  13. frankolínec žltohrdlý Francolinus leucoscepus (Gray, 1867) LC
  14. frankolínec sivoprsý Francolinus rufopictus Reichenow, 1867 LC
  15. frankolínec červenohrdlý Francolinus afer (Müller, 1776) LC
  16. frankolínec Swainsonov Francolinus swainsonii (Smith, 1836) LC
  17. frankolínec čiapočkatý Francolinus erckelii (Rüppell, 1835) LC
  18. frankolínec džibutský Francolinus ochropectus Dorst & Jouanin, 1952 CR
  19. frankolínec hnedotylový Francolinus castaneicollis Salvadori, 1888 LC
  20. frankolínec kráľovský Francolinus nobilis Reichenow, 1908 LC
  21. frankolínec bambusový Francolinus jacksoni Ogilvie-Grant, 1891 LC
  22. frankolínec kamerunský Francolinus camerunensis Alexander, 1909 EN
  23. frankolínec obojkový Francolinus swierstrai (Roberts, 1929) EN

 • rod Perdix Brisson, 1760
  1. jarabica poľná Perdix perdix (Linnaeus, 1758) LC
  2. jarabica bradatá Perdix dauurica (Pallas, 1811) LC
  3. jarabica vrchovská Perdix hodgsoniae (Hodgson, 1857) LC

 • rod Rhizothera Gray, 1841
  1. jarabica dlhozobá Rhizothera longirostris Ogilvie-Grant, 1905 NT

 • rod Margaroperdix Reichenbach, 1853
  1. prepelica čiernobradá Margaroperdix madagarensis (Scopoli, 1786) LC

 • rod Melanoperdix Jerdon, 1864
  1. prepelica čierna Melanoperdix niger (Vigors, 1829) VU

 • rod Coturnix Bonnaterre, 1791
  1. prepelica poľná Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) LC
  2. prepelica japonská Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849 NT
  3. prepelica austrálska Coturnix pectoralis Gould, 1837 LC
  4. prepelica novozélandská Coturnix novaezelandiae Quoy & Gaimard, 1830 EX
  5. prepelica dažďová Coturnix coromandelica (Gmelin, 1789) LC
  6. prepelica pestrá Coturnix delegorguei Delegorgue, 1847 LC
  7. prepelica mokrinová Coturnix ypsilophora Bosc, 1792 LC
  8. prepelica modrá Coturnix adansoni (Verreaux & Verreaux, 1851) LC
  9. prepelica čínska Coturnix chinensis (Linnaeus, 1766) LC

 • rod Perdicula Hodgson, 1837
  1. jarabička džungľová Perdicula asiatica (Latham, 1790) LC
  2. jarabička skalná Perdicula argoondah (Sykes, 1832) LC
  3. jarabička červenozobá Perdicula erythrorhyncha (Sykes, 1832) LC
  4. jarabička hnedočelá Perdicula manipurensis (Hume, 1880) EN

 • rod Ophrysia Bonaparte, 1856
  1. garvalka himalájska Ophrysia superciliosa (Gray, 1846) CR

 • rod Anurophasis Oort, 1910
  1. prepelica horská Anurophasis monorthonyx van Oort, 1910 NT

 • rod Xenoperdix Dinesen, Lehmberg, Svendsen, Hansen & Fjeldsa 1994
  1. kurička tanzánijská Xenoperdix udzungwensis Dinesen, Lehmberg, Svendsen, Hansen et al., 1994 EN

 • rod Arborophila Hodgson, 1837
  1. kurička himalájska Arborophila torqueola (Valenciennes, 1826) LC
  2. kurička hnedoprsá Arborophila rufipectus Boulton, 1932 EN
  3. kurička hrdzavokrká Arborophila rufogularis (Blyth, 1850) LC
  4. kurička hrdzavohrdlá Arborophila mandellii Hume, 1874 VU
  5. kurička bieločelá Arborophila gingica (Gmelin, 1789) NT
  6. kurička bielolíca Arborophila atrogularis (Blyth, 1850) NT
  7. kurička bielobradá Arborophila crudigularis (Swinhoe, 1864) LC
  8. kurička hainanská Arborophila ardens (Styan, 1892) VU
  9. kurička plavá Arborophila brunneopectus (Blyth, 1855) LC
  10. kurička Davidova Arborophila davidi Delacour, 1927 NT
  11. kurička šupinatá Arborophila diversa Riley, 1930 NR
  12. kurička tmavochrbtá Arborophila cambodiana Delacour and Jabouille, 1928 LC
  13. kurička malajská Arborophila campbelli (Robinson, 1904) LC
  14. kurička sumatranská Arborophila sumatrana Ogilvie-Grant, 1891 LC
  15. kurička jávska Arborophila orientalis (Horsfield, 1821) VU
  16. kurička hnedobruchá Arborophila javanica (Gmelin, 1879) LC
  17. kurička tmavoboká Arborophila hyperythra (Sharpe, 1879) LC
  18. kurička červenozobá Arborophila rubrirostris (Salvadori, 1879) LC

  - podrod Tropicoperdix Blyth, 1859

  1. kurička goliernatá Arborophila charltonii (Eyton, 1845) VU
  2. kurička vietnamská Arborophila merlini (Delacour & Jabouille, 1924) NR
  3. kurička zelenonohá Arborophila chloropus (Blyth, 1859) LC

 • rod Caloperdix Blyth, 1861
  1. kurička lesná Caloperdix oculea (Temminck, 1815) NT

 • rod Haematortyx Sharpe, 1879
  1. maparang lesný Haematortyx sanguiniceps Sharpe, 1879 LC

 • rod Rollulus Bonnaterre, 1791
  1. rulrul korunkatý Rollulus rouloul (Scopoli, 1786) NT

 • rod Bambusicola Gould, 1863
  1. bambusiar horský Bambusicola fytchii Anderson, 1871 LC
  2. bambusiar sivočelý Bambusicola thoracicus (Temminck, 1815) LC

 • rod Ptilopachus Swainson, 1837
  1. kurôpka skalná Ptilopachus petrosus (Gmelin, 1789) LC
  2. kurôpka lesná Ptilopachus nahani (Dubois, 1905) EN

 • rod Galloperdix Blyth, 1844
  1. bažantík hrdzavý Galloperdix spadicea (Gmelin, 1789) LC
  2. bažantík tmavonohý Galloperdix lunulata (Valenciennes, 1825) LC
  3. bažantík perlavý Galloperdix bicalcarata (Forster, 1781) LC

podčeľaď: II. BAŽANTORODÉ Phasianinae 16 rodov, 51 druhov

 • rod Ithaginis Wagler, 1832
  1. vrchár krvavý Ithaginis cruentus (Hardwicke, 1821) LC

 • rod Pucrasia Gray, 1841
  1. koklas chochlatý Pucrasia macrolopha (Lesson, 1829) LC

 • rod Tragopan Cuvier, 1829
  1. tragopan čiernohlavý Tragopan melanocephalus (Gray, 1829) VU
  2. tragopan rožkatý Tragopan satyra (Linnaeus, 1758) NT
  3. tragopan modrolíci Tragopan temminckii (Gray, 1831) LC
  4. tragopan žltolíci Tragopan blythii (Jerdon, 1870) VU
  5. tragopan perlavý Tragopan caboti (Gould, 1857) VU

 • rod Lophophorus Temminck, 1813
  1. monal lesklý Lophophorus impejanus (Latham, 1790) LC
  2. monal bielochvostý Lophophorus sclateri Jerdon, 1870 VU
  3. monal zelenochvostý Lophophorus lhuysii Geoffroy Saint-Hilaire, 1866 VU

 • rod Gallus Brisson, 1760
  1. kura divá Gallus gallus (Linnaeus, 1758) LC
  2. kura čiarkovaná Gallus sonnerati Temminck, 1813 LC
  3. kura džungľová Gallus lafayetii Lesson, 1831 LC
  4. kura pestrá Gallus varius (Shaw, 1798) LC

 • rod Lophura Fleming, 1822
  - podrod Gennaeus
  1. bažant čiernochrbtý Lophura leucomelana (Latham, 1790) LC
  2. bažant strieborný Lophura nycthemera (Linnaeus, 1758) LC

  - podrod Hierophasis

  1. bažant cisársky Lophura imperialis (Delacour & Jabouille, 1924) NR
  2. bažant Edwardsov Lophura edwardsi (Oustalet, 1896) CR
  3. bažant sedlatý Lophura swinhoii (Gould, 1863) NT

  - podrod Acomus

  1. bažant tmavý Lophura inornata (Salvadori, 1879) NT
  2. * bažant modronohý Lophura (inornata) hoogerwerfi (Chasen, 1939) VU

  - podrod Euplocamus

  1. bažant červenolíci Lophura erythrophthalma (Raffles, 1822) VU
  2. bažant ohnivý Lophura ignita (Shaw, 1797) NT
  3. bažant zamatový Lophura diardi (Bonaparte, 1856) LC

  - podrod Lobiophasis

  1. bažant bielochvostý Lophura bulweri (Sharpe, 1874) VU

 • rod Crossoptilon Hodgson, 1838
  1. uškáň biely Crossoptilon crossoptilon (Hodgson, 1838) NT
  2. * uškáň popolavý Crossoptilon harmani Elwes, 1881 NT
  3. uškáň bielochrbtý Crossoptilon mantchuricum Swinhoe, 1863 VU
  4. uškáň modrý Crossoptilon auritum (Pallas, 1811) LC

 • rod Catreus Cabanis, 1851
  1. bažant škvrnitý Catreus wallichii (Hardwicke, 1827) VU

 • rod Syrmaticus Wagler, 1832
  1. bažant Elliotov Syrmaticus ellioti (Swinhoe, 1872) NT
  2. bažant Humeovej Syrmaticus humiae (Hume, 1881) NT
  3. bažant mikádo Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant, 1906) NT
  4. bažant medený Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830) NT
  5. bažant kráľovský Syrmaticus reevesii (Gray, 1829) VU

 • rod Phasianus Linnaeus, 1758
  1. bažant obyčajný Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) LC
  2. bažant zelený Phasianus versicolor Vieillot, 1825 LC

 • rod Chrysolophus Gray, 1834
  1. bažant zlatý Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758) LC
  2. bažant diamantový Chrysolophus amherstiae (Leadbeater, 1829) LC

 • rod Polyplectron Temminck, 1813
  1. okáč bronzový Polyplectron chalcurum Lesson, 1831 LC
  2. okáč horský Polyplectron inopinatum (Rothschild,1903) VU
  3. okáč hnedý Polyplectron germaini Elliot, 1866 NT
  4. okáč činkvis Polyplectron bicalcaratum (Linnaeus, 1758) LC
  5. okáč hainanský Polyplectron katsumatae Rothschild, 1906 EN
  6. okáč malajský Polyplectron malacense (Scopoli, 1786) VU
  7. okáč bielobradý Polyplectron schleiermacheri Brüggemann, 1877 EN
  8. okáč tmavý Polyplectron emphanum Lesson, 1831 VU
 • rod Rheinardia Maingounat, 1882
  1. argus perlový Rheinardia ocellata (Elliot, 1871) NT
 • rod Argusianus Rafinesque, 1815
  1. argus páví Argusianus argus (Linnaeus, 1766) NT
  2. argus dvojpásy Argusianus bipunctatus (J. Wood, 1871) EX

 • rod Pavo Linnaeus, 1758
  1. páv korunkatý Pavo cristatus Linnaeus, 1758 LC
  2. páv chochlatý Pavo muticus Linnaeus, 1766 EN

 • rod Afropavo Chapin, 1936
  1. páv pralesný Afropavo congensis Chapin, 1936 VU

4. PERLIČKOVITÉ Numididae 4 rody, 6 druhov

V starších systémoch býva táto čeľaď uznávaná aj ako podčeľaď (Numidinae).

 • rod Agelastes Bonaparte, 1850
  1. perlička červenohlavá Agelastes meleagrides Bonaparte, 1850 VU
  2. perlička čierna Agelastes niger (Cassin, 1857) LC

 • rod Numida Linneaus, 1766
  1. perlička prilbatá Numida meleagris (Linnaeus, 1758) LC

 • rod Guttera Wagler, 1832
  1. perlička chochlatá Guttera plumifera (Cassin, 1857) LC
  2. perlička parochňová Guttera pucherani (Hartlaub, 1860) LC

 • rod Acryllium Gray, 1840
  1. perlička supia Acryllium vulturinum (Hardwicke, 1834) LC

5. MORKOVITÉ Meleagrididae 1 rod, 2 druhy

V starších systémoch býva táto čeľaď uznávaná aj ako podčeľaď (Meleagridinae).

 • rod Meleagris Linnaeus, 1758
  1. morka divá Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 LC
  2. morka lesklá Meleagris ocellata (Cuvier, 1820) NT

6. TETROVOVITÉ Tetraonidae 9 rodov, 18 druhov

V starších systémoch býva táto čeľaď uznávaná aj ako podčeľaď (Tetraoninae).

 • rod Falcipennis Elliot, 1864
  1. jariabok sibírsky Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855) NT
  2. jariabok jedľový Falcipennis canadensis (Linnaeus, 1758) LC

 • rod Dendragapus Elliot, 1864
  1. jariabok bridlicový Dendragapus obscurus (Say, 1823) LC

 • rod Lagopus Brisson, 1760
  1. snehuľa kapcavá Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) LC
  2. snehuľa horská Lagopus muta (Montin, 1776) LC
  3. snehuľa bielochvostá Lagopus leucura (Richardson, 1831) LC

 • rod Lyrurus Swainson, 1832
  1. tetrov hoľniak Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) LC
  2. tetrov dlhochvostý Lyrurus mlokosiewiczi Taczanowski, 1875 NT

 • rod Tetrao Linnaeus, 1758
  1. hlucháň hôrny Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 LC
  2. hlucháň tajgový Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856 LC

 • rod Bonasa Stephens, 1819
  1. jariabok hrivnatý Bonasa umbellus (Linnaeus, 1766) LC

 • rod Tetrastes Keyserling & Blasius 1840
  1. jariabok hôrny Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) LC
  2. jariabok čínsky Tetrastes sewerzowi (Przewalski, 1876) NT

 • rod Centrocercus Swainson, 1832
  1. kupido palinový Centrocercus urophasianus (Bonaparte, 1827) NT
  2. (*)kupido golierikatý Centrocercus minimus Young, Braun, Oyler-McCance, Hupp & Quinn, 2000 EN

 • rod Tympanuchus Gloger, 1841
  1. kupido ostrochvostý Tympanuchus phasianellus (Linnaeus, 1758) LC
  2. kupido prériový Tympanuchus cupido (Linnaeus, 1758) VU
  3. kupido malý Tympanuchus pallidicinctus (Ridgway, 1873) VU

7. PREPELKOVITÉ Odontophoridae 9 rodov, 32 druhov

V starších systémoch býva táto čeľaď uznávaná aj ako podčeľaď (Odontophorinae).

 • rod Dendrortyx Gould, 1844
  1. prepelka bradatá Dendrortyx barbatus Gould, 1846 VU
  2. prepelka dlhochvostá Dendrortyx macroura (Jardine & Selby, 1828) LC
  3. prepelka bledočelá Dendrortyx leucophrys (Gould, 1844) LC

 • rod Oreortyx Baird, 1858
  1. prepelka pestrá Oreortyx pictus (Douglas, 1829) LC

 • rod Callipepla Wagler, 1832
  1. prepelka šupinatá Callipepla squamata (Vigors, 1830) LC
  2. prepelka ozdobná Callipepla douglasii (Vigors, 1829) LC
  3. prepelka korunkatá Callipepla californica (Shaw, 1798) LC
  4. prepelka čelenková Callipepla gambeli Gambel, 1843 LC

 • rod Philortyx Gould, 1846
  1. prepelka pruhovaná Philortyx fasciatus (Gould, 1844) LC

 • rod Colinus Goldfuss, 1820
  1. prepelka hnedá Colinus virginianus (Linnaeus, 1758) NT
  2. prepelka čiernohrdlá Colinus nigrogularis (Gould, 1843) LC
  3. (*)prepelka škvrnitobruchá Colinus leucopogon (Lesson, 1842) LC
  4. prepelka chochlatá Colinus cristatus (Linnaeus, 1766) LC

 • rod Odontophorus Vieillot, 1816
  1. prepelka mramorovaná Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789) NT
  2. prepelka sivobruchá Odontophorus capueira (Spix, 1825) LC
  3. prepelka čiernosluchá Odontophorus melanotis Salvin, 1865 LC
  4. prepelka hrdzavočelá Odontophorus erythrops Gould, 1859 LC
  5. prepelka čiernočelá Odontophorus atrifrons Allen, 1900 VU
  6. prepelka gaštanová Odontophorus hyperythrus Gould, 1858 NT
  7. prepelka tmavochrbtá Odontophorus melanonotus Gould, 1860 VU
  8. prepelka hrdzavoprsá Odontophorus speciosus Tschudi, 1843 NT
  9. prepelka panamská Odontophorus dialeucos Wetmore, 1963 VU
  10. prepelka goliernatá Odontophorus strophium (Gould, 1844) EN
  11. prepelka škvrnitoprsá Odontophorus columbianus (Gould, 1850) NT
  12. prepelka bielohrdlá Odontophorus leucolaemus Salvin, 1867 LC
  13. prepelka horská Odontophorus balliviani Gould, 1846 LC
  14. prepelka hviezdičkatá Odontophorus stellatus (Gould, 1843) LC
  15. prepelka fŕkaná Odontophorus guttatus (Gould, 1838) LC

 • rod Dactylortyx Ogilvie-Grant, 1893
  1. prepelka spevavá Dactylortyx thoracicus (Gambel, 1848) LC

 • rod Cyrtonyx Gould, 1844
  1. prepelka kráľovská Cyrtonyx montezumae (Vigors, 1830) LC
  2. prepelka očkatá Cyrtonyx ocellatus (Gould, 1837) VU

 • rod Rhynchortyx Ogilvie-Grant, 1893
  1. prepelka okrovolíca Rhynchortyx cinctus (Salvin, 1876) LC

Vysvetlivky:

KATEGÓRIE OHROZENIA (podľa IUCN):
LC = (Least Concern) málo dotknutý
NT = (Near Threatened) takmer ohrozený
VU = (Vulnerable) zraniteľný
EN = (Endangered) ohrozený
CR = (Critically Endangered) kriticky ohrozený
EW = (Extinct in the Wild) vyhynutý v prírode
EX = (Extinct) vyhynutý
NE = (Not Evaluated) neohodnotený druh
DD = (Data Deficient) nedostatočné údaje
NR = (Not Recognised
as a species) nie je evidovaný ako platný druh
UR = (Under Review) prehodnocuje sa 

OSTATNÉ:
* = neurčitý taxón (nie je definitívne uznaný ako platný druh)
? = nie sú údaje


Príbuzné linky a použité zdroje:
wikipedia - elektronická encyklopédia
www.birdlife.org - BirdLife je celosvetová mimovládna organizácia na ochranu biologickej rozmanitosti 
pomocou starostlivosti o populácie vtákov a ich stanovištia
www.iucn.org - IUCN = Medzinárodný zväz ochrany prírody
www.iucnredlist.org - červený zoznam ohrozených živočíchov
www.vtaky.sk - Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Odporúčané slovenské názvoslovie vtákov - Slovenské názvoslovie vtákov sveta z portálu "vtaky.sk"
World bird names - mnohojazyčná verzia názvoslovia vtákov sveta a iné užitočné zoznamy© Deno 2005 - 2016