2. Hokovité Cracidae

Hoko kučeravý Crax fasciolata
Foto: © Ondřej Prosický - naturephoto.cz

Stredne veľké až veľké dlhochvosté vtáky. Sú dobre prispôsobené životu v korunách stromov. Krídla majú krátke a široké. Lietajú rýchlo, ale namáhavo a väčšinou len na krátke vzdialenosti s plachtením. Sú dlhé 50 až 100 cm a vážia od 0,5 do 5 kg. Hlava je malá, väčšinou s chocholom z kučeravého peria alebo inou ozdobou. Uzdička a hrdlo sú holé, na hrdle sú niekedy laloky. Silný na konci zahnutý zobák má lesklé alebo zväčšené ozobie. Nohy majú dlhé a silné. Dobre behajú. Sú väčšinou monomorfné. Pri niektorých druhoch sa samce odlišujú od samíc farbou dúhovky alebo aj farbou peria a veľkosťou. V toku samce rozťahujú a vztyčujú chvost a často nosia v zobáku kus potravy. Sfarbenie je tmavohnedé, čierne a biele. Žijú v tropických nížinných lesoch hlavne Južnej a Strednej Ameriky. Sú stálymi druhmi. Hniezdia väčšinou dosť vysoko na stromoch na hniezde z konárikov a listov, zriedka na zemi. Znášajú 2 až 4 veľké biele vajcia a inkubácia trvá 24 - 32 dní. Mláďatá sú pomerne veľké a vyspelé. V prvých dňoch nezostupujú na zem, rodičia im nosia potravu v zobáku alebo ich kŕmia ovocnou šťavou z hrvoľa. Poletovať začnú na 3. – 4. deň. Všetky druhy však chodia za potravou aj na zem. Uprednostňujú rastlinnú potravu, no v období rozmnožovania zbierajú aj hmyz. Ozobávajú sladké plody a zelené výhonky, väčšie druhy žerú aj semená a oriešky. Praví hokovia zbierajú často plody zo zeme, čačalaky a šuany ich odtrhávajú rovno na strome, ale tiež zlietavajú za potravou na zem. Listy a výhonky ozobávajú všetci priamo v korune stromu. Ozývajú sa nápadnými húkavými, škriekavými alebo plačlivými zvukmi. Ich predátormi sú veľké dravé vtáky a stromové šelmy. Najznámejší sú praví hokovia, ktorí sú prevažne čierni so žltou, modrou alebo červenou koženou ozdobou na zobáku. Najbežnejšie druhy sú často chované v zajatí v miestach svojho výskytu.


Všetky rody a druhy hokov:

2. HOKOVITÉ Cracidae 11 rodov, 50 druhov

Hoky, morkovce, šuany a roháň.
 • rod Ortalis Merrem, 1786
  1. šuan plodožravý Ortalis vetula (Wagler, 1830) LC
  2. šuan sivohlavý Ortalis cinereiceps Gray, 1867 LC
  3. šuan hnedokrídly Ortalis garrula (Humboldt, 1805) LC
  4. šuan družný Ortalis ruficauda Jardine, 1847 LC
  5. šuan ekvádorský Ortalis erythroptera Sclater & Salvin, 1870 VU
  6. šuan plavý Ortalis poliocephala (Wagler, 1830) LC
  7. šuan sivokrký Ortalis canicollis (Wagler, 1830) LC
  8. šuan bielobruchý Ortalis leucogastra (Gould, 1843) LC
  9. šuan paraka Ortalis motmot (Linnaeus, 1766) LC
  10. šuan obočnatý Ortalis superciliaris Gray, 1867 LC
  11. šuan perlavý Ortalis guttata (Spix, 1825) LC
  12. šuan mexický Ortalis wagleri Gray, 1867 LC

 • rod Penelope Merrem, 1786
  1. šuan pásochvostý Penelope agryrotis (Bonaparte, 1856) LC
  2. šuan bradatý Penelope barbata Chapman, 1921 VU
  3. šuan Montagnov Penelope montagnii (Bonaparte, 1856) LC
  4. šuan hnedý Penelope ortoni Salvin, 1874 EN
  5. šuan marail Penelope marail (Müller, 1776) LC
  6. šuan krikľavý Penelope superciliaris Temminck, 1815 LC
  7. šuan červenolíci Penelope dabbenei Hellmayr & Conover, 1942 LC
  8. šuan tmavý Penelope obscura Temminck, 1815 LC
  9. šuan jakuaku Penelope jacquacu Spix, 1825 LC
  10. šuan bielokrídly Penelope albipennis Taczanowski, 1878 CR
  11. šuan gaštanový Penelope perspicax Bangs, 1911 EN
  12. šuan chochlatý Penelope purpurascens Wagler, 1830 LC
  13. šuan čelenkový Penelope jacucaca Spix, 1825 VU
  14. šuan mokrinový Penelope ochrogaster Pelzeln, 1870 VU
  15. šuan hrdzavoprsý Penelope pileata Wagler, 1830 VU

 • rod Pipile Bonaparte 1856
  1. morkovec hvízdavý Pipile pipile (Jacquin, 1784) CR
  2. morkovec červenohrdlý Pipile cujubi (Pelzeln, 1858) LC
  3. morkovec čiernočelý Pipile jacutinga (Spix, 1825) EN
  4. morkovec modrohrdlý Pipile cumanensis (Jacquin, 1784) LC

 • rod Aburria Reichenbach, 1853
  1. morkovec lalôčkový Aburria aburri (Lesson, 1828) NT

 • rod Chamaepetes Wagler, 1832
  1. morkovec čierny Chamaepetes unicolor Salvin, 1867 NT
  2. morkovec maskový Chamaepetes goudotii (Lesson, 1828) LC

 • rod Penelopina Reichenbach, 1862
  1. morkovec horský Penelopina nigra (Fraser, 1852) VU

 • rod Oreophasis Gray, 1844
  1. roháň horský Oreophasis derbianus Gray, 1844 EN

 • rod Nothocrax Burmeister, 1856
  1. hoko malý Nothocrax urumutum (Spix, 1825) LC

 • rod Mitu Lesson, 1831
  1. hoko hnedobruchý Mitu tomentosum (Spix, 1825) NT
  2. hoko džungľový Mitu salvini (Reinhardt, 1879) LC
  3. hoko mitu Mitu mitu (Linnaeus, 1766) EW
  4. hoko oblozobý Mitu tuberosum (Spix, 1825) LC

 • rod Pauxi Reichenbach, 1853
  1. hoko prilbatý Pauxi pauxi (Linnaeus, 1766) EN
  2. hoko rohatý Pauxi unicornis Bond & Meyer de Schauensee, 1939 CR

 • rod Crax Linneaus, 1758
  1. hoko hrbozobý Crax rubra Linnaeus, 1758 NT
  2. hoko modrozobý Crax alberti Fraser, 1852 CR
  3. hoko žltozobý Crax daubentoni Gray, 1867 NT
  4. hoko čierny Crax alector Linnaeus, 1766 VU
  5. hoko korunkatý Crax globulosa Spix, 1825 EN
  6. hoko kučeravý Crax fasciolata Spix, 1825 LC
  7. hoko červenozobý Crax blumenbachii Spix, 1825 EN

Vysvetlivky:

KATEGÓRIE OHROZENIA (podľa IUCN):
LC = (Least Concern) málo dotknutý
NT = (Near Threatened) takmer ohrozený
VU = (Vulnerable) zraniteľný
EN = (Endangered) ohrozený
CR = (Critically Endangered) kriticky ohrozený
EW = (Extinct in the Wild) vyhynutý v prírode
EX = (Extinct) vyhynutý
NE = (Not Evaluated) neohodnotený druh
DD = (Data Deficient) nedostatočné údaje
NR = (Not Recognised
as a species) nie je evidovaný ako platný druh
UR = (Under Review) prehodnocuje sa 

OSTATNÉ:
* = neurčitý taxón (nie je definitívne uznaný ako platný druh)
? = nie sú údaje
= textové informácie
= fotografie
= zvukové záznamy
= video © Deno 2005 - 2016