m) bažanty golierové

1 rod  2 druhy 

Bažant zlatý Chrysolophus pictus
Foto: © Z. Figura

So skupinami bažanty kurochvosté, bažanty pravé, uškáne a s bažantom škvrnitým sú tiež zaraďované do samostatnej podčeľade Phasianinae.

rod:  Chrysolophus  Gray, 1834

Malé, pestrofarebné, dlhochvosté bažanty s typickou ozdobou – akýmsi golierom, ktorý kohúty v toku rozprestierajú tak, že zakrýva z oboch strán krk až po zobák, takže je vidieť len oko. Na hlave majú malý chochol. Perie na tele má voľnú zástavicu, takže pripomína srsť. Obidva druhy pochádzajú z Číny. Sfarbením sa veľmi odlišujú, aj keď majú všetky typické znaky spoločné. Okrem spomínaného operenia, majú tenké nohy so slabo vyvinutou ostrohou a predĺžené a pevné nadchvostové krovky. V zajatí sa krížia a potomstvo je plodné, čo potvrdzuje ich príbuznosť. Je to však nežiadúci jav. V prírode sa nestretávajú, oddeľuje ich nadmorská výška a ich areály sa neprekrývajú.


Všetky druhy rodu Chrysolophus:

  1. bažant zlatý Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758) LC
  2. bažant diamantový Chrysolophus amherstiae (Leadbeater, 1829) LC


© Deno 2005 - 2010