bažant zlatý Chrysolophus pictus  

(Linnaeus, 1758)

Iné mená: 

Dospelý kohút

nepoužívajú sa

Poddruhy: 

netvorí

Areál výskytu:  

Stredná Čína (introdukovaný vo Francúzsku, Veľkej Británii a na Novom Zélande)

Biotop: 

Horské oblasti s krovinami a porastom bambusov (príp. riedke alebo mladé lesy) vo výške od 800 - 1600 m n. m.

Biológia: 

Väčšinu času je ukrytý v hustých porastoch, alebo sa kŕmi v ich blízkosti, preto je dosť ťažké ho nájsť. Pri vyrušení rýchlo uniká cez hustý porast, skoro nikdy nelieta. Potravu hľadá skoro ráno alebo neskoro popoludní. Tvorí ju hmyz a jeho larvy, červy, zelené časti rastlín, plody a semená, prípadne aj mláďatá drobných stavovcov. Hraduje ne stromoch a väčších kríkoch. Mimo obdobia rozmnožovania žije v menších skupinkách alebo jednotlivo. V zime vo väčších kŕdľoch. Nie je jasné, či je polygamný alebo monogamný. Sliepka buduje pod kríkom plytké hniezdo, skromne vystlaté trávou alebo listami, do ktorého znáša 5 – 12 krémových vajec.

Dĺžka: 

Štúdia chvosta a kostrče 
dospelého kohúta

♂ 110 cm , chvost 70 – 80 cm ; ♀ 64 – 67 cm , chvost 35 – 37 cm

Hmotnosť: 

♂ 0,6 - 0,7 kg ; ♀ 0,5 - 0,65 kg

Opis: 

Kohút: má žltú hlavu, chochol, spodný chrbát a trtáč. Na temene hlavy vyrastá golier, ktorý je žltý. Každé pero má úzky čierny okraj. Golier siaha až na chrbát. Kohút ho v toku rozprestiera po oboch stranách krku  až po zobák tak, že vidno len oko. To má žltú dúhovku. Koža v okolí oka je žltá a pod okom vyčnieva  do tvaru slzy. Horný chrbát je kovovozelený. Krk, prsia, brucho a nadchvostové krovky sú červené. Krídla sú do polovice tmavočervené a od polovice lesklomodré. Chvost je čiernohnedý, nepravidelne husto krémovohnedo bodkovaný. Na okraji pera sa bodky zlievajú do pásikov. Krajné perá už majú len kresbu pásikov. Zobák a nohy sú rohovinové. Sliepka: je prevažne hnedá. Na perí prevláda svetlo-tmavé páskovanie. Dúhovka oka je žltohnedá. Má naznačené: neoperené okolie oka , malý chochol a golier. Zobák je tmavorohovinový, nohy rohovinové. Mláďa: Pripomína samicu so svetlejším odtieňom operenia a redším pásikovaním. 

Mutácie: Vytvoril viac mutácií. Divú formu volajú aj červený zlatý.

Žltý (alebo zlatožltý) – Vyšľachtil ju zosnulý taliansky profesor Gigi. Červená farba je nahradená žltou. Zelený chrbát sa zmenil na dymovočierny s kovovým leskom. Krídla sú jemne sivé, tmavo tónované. Čiernohnedá na chvoste vybledla na sivú.

Dospelý kohút žltej mutácie

Tmavý (alebo tmavokrký) – 1. vyšľachtená mutácia. Je podobná divosfarbenému, ale má tmavšiu tvár a krk. Chvost je tiež páskovaný a nie bodkovaný ako pri normálnej forme. Sliepka je tmavšia ako divosfarbená. Kuriatka sú tmavohnedé s bielymi bodkami. Spolu so žltým sú najbežnejšie mutácie.

Lososový – Ďalšia krémová mutácia, vytvorená prof. Gigim. Je podobný žltému, ale je celkovo tmavšia. Spodné partie kohúta sú tmavolososové s páskovaným chvostom ako pri tmavej mutácii. Sliepky vyzerajú tmavšie ako žlté. Stáva sa obľúbeným v chovoch.

Škoricový – Vyšľachtil ju William Petzold z Konektikatu na začiatku 70-tych rokov. Kohút je podobný normálnemu, ale nemá zelený lesk na chrbte ani modrý na krídlach. Sú nahradené lesklo sivou. Golier, chochol a trtáč sa zdajú byť tmavšie – takmer oranžové. Celkovo sa zdá byť viac lesklý ako normálny. Sliepka je odlišná od iných mutácií celkovým červenoškoricovým odtieňom s tmavým páskovaním. Tiež sa stáva populárnou mutáciou. Ako pri iných, jasno sfarbených mutáciách, perie na priamom slnečnom svetle bledne.

Strieborný – Celkom nová mutácia, vyvinutá Marvinom Everhartom z Minesoty, v 80-tych rokoch. Je oveľa svetlejšia ako iné mutácie. Celkové operenie sa javí  strieborné s bielym golierom. Sliepky sú tmavšie ako žlté s oveľa výraznejším páskovaním. Napriek tomu, že je to mutácia bažanta zlatého má tmavé nohy. Šľachtiteľ mutácie uisťuje, že pri šľachtení nebola použitá krv bažanta diamantového a teda, že ide o čisté bažanty zlaté.

Biely a žltý strakatý – Sú to celkom nové mutácie. Ray Miller z Kalifornie bol jedným z prvých, ktorí ich odchovali. Boli zaznamenané aj ďalšie mutácie, ako napr.: krémový, červený strakatý, mahagónový, mandarinkový (sýtooranžový).

Na záver treba upozorniť, že pri produkcii mutácií sa treba vyvarovať kríženiu bažanta zlatého s bažantom diamantovým, s ktorým je úzko príbuzný a dávajú plodné potomstvo, z dôvodu zachovania čistého genofondu vtáctva a neničiť ho, ako sa už stalo nezodpovedne v minulosti, len preto, aby sme sa mohli čudovať čo vzniklo.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok

Rodičovstvo:  

nie je jasné

Znáška: 

6 – 12 (16) vajec , 42 – 46 x 33 – 35 mm 

Inkubačná doba: 

22 (-23) dní

Krmivo: 

štandardné krmivo pre bažanty

Chov: 

Najčastejšie chovaný bažant na svete. Nenáročný, otužilý. Niektoré sliepky dobre odchovávajú, iné nemajú záujem o znesené vajcia. Kuriatka sa ľahko chovajú a používajú sa aj ako „učitelia“ pre druhy s horšou orientáciou, ktoré sa ťažko učia prijímať potravu. Pohlavie sa ľahko rozlišuje: sliepočky majú tmavohnedú dúhovku, kým kohútiky oveľa svetlejšiu (asi vo veku 1 mesiaca). Kohúty môžu byť plodné už v 1. roku. Aj pri štyroch sliepkach na 1 kohúta bola dobrá oplodnenosť. Keďže sú malé, nepotrebujú veľkú voliéru a dajú sa chovať s inými druhmi vtákov. Ako je spomenuté pri mutáciách, v minulosti sa krížil s bažantom diamantovým pre nedostatok chovného materiálu. Vyvarujte sa nákupu krížencov na základe týchto znakov: kohút – stopy červenej na chochole (okrem tej na konci pier), stopy zelenej na prsiach, červená na spodnom chrbte alebo kostrči, väčšia veľkosť ako obyčajne, tmavé nohy ; sliepka – mala by byť malá, so žltými nohami, bez nádychu červenej na korune; mladé – celkové operenie je svetlejšie, v porovnaní s diamantovými, a samozrejme, musia mať žlté nohy.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

10 m²

Stav v zajatí:  

Údajne najviac chovaný bažant na svete.

Stav v prírode:  

Doteraz nebol vykonaný poriadny výskum jeho stavov. Inak celkom bežný, aj keď ešte nedávno bol považovaný za takmer ohrozeného (LC). Ohrozuje ho úbytok biotopov a aj skutočnosť, že v čínskej kultúre je považovaný za pochúťku. Na to, aký je populárny, sa málo vie o jeho biológii vo voľnej prírode.


Pozrite si fotografie bažantov zlatých:

Kohút Sliepka pri hľadaní potravy Pár žltej mutácie

Všetky druhy rodu Chrysolophus:

  1. bažant zlatý Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758) LC
  2. bažant diamantový Chrysolophus amherstiae (Leadbeater, 1829) LC


© Deno 2005 - 2010