7. Prepelkovité Odontophoridae  

Prepelka hnedá Colinus virginianus
Foto: © Ondřej Prosický - naturephoto.cz

Malé pozemné vtáky, obývajúce teplejšie oblasti Ameriky. Biotop je rôzny, od prérií a krovinatých porastov, cez tropické lesy a horské oblasti. Sú dosť pestro sfarbené s častými perovými ozdobami a chocholmi. Na zobáku majú malý "zub". Krídla sú krátke. Dĺžka je väčšinou okolo 20 cm, váha okolo 150 gramov. Kladú 8 – 20 vajec. Inkubácia: 21 – 23 dní. Prevažne monogamné. (Niektorí autori túto čeľaď zaraďujú ako podčeľaď prepelkorodé Odontophorinae čeľade bažantovité Phasianidae.)  


Všetky rody a druhy prepeliek:

7. PREPELKOVITÉ Odontophoridae 9 rodov, 32 druhov

 • rod Dendrortyx Gould, 1844
  1. prepelka bradatá Dendrortyx barbatus Gould, 1846 VU
  2. prepelka dlhochvostá Dendrortyx macroura (Jardine & Selby, 1828) LC
  3. prepelka bledočelá Dendrortyx leucophrys (Gould, 1844) LC

 • rod Oreortyx Baird, 1858
  1. prepelka pestrá Oreortyx pictus (Douglas, 1829) LC

 • rod Callipepla Wagler, 1832
  1. prepelka šupinatá Callipepla squamata (Vigors, 1830) LC
  2. prepelka ozdobná Callipepla douglasii (Vigors, 1829) LC
  3. prepelka korunkatá Callipepla californica (Shaw, 1798) LC
  4. prepelka čelenková Callipepla gambeli Gambel, 1843 LC

 • rod Philortyx Gould, 1846
  1. prepelka pruhovaná Philortyx fasciatus (Gould, 1844) LC

 • rod Colinus Goldfuss, 1820
  1. prepelka hnedá Colinus virginianus (Linnaeus, 1758) NT
  2. prepelka čiernohrdlá Colinus nigrogularis (Gould, 1843) LC
  3. (*)prepelka škvrnitobruchá Colinus leucopogon (Lesson, 1842) LC
  4. prepelka chochlatá Colinus cristatus (Linnaeus, 1766) LC

 • rod Odontophorus Vieillot, 1816
  1. prepelka mramorovaná Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789) NT
  2. prepelka sivobruchá Odontophorus capueira (Spix, 1825) LC
  3. prepelka čiernosluchá Odontophorus melanotis Salvin, 1865 LC
  4. prepelka hrdzavočelá Odontophorus erythrops Gould, 1859 LC
  5. prepelka čiernočelá Odontophorus atrifrons Allen, 1900 VU
  6. prepelka gaštanová Odontophorus hyperythrus Gould, 1858 NT
  7. prepelka tmavochrbtá Odontophorus melanonotus Gould, 1860 VU
  8. prepelka hrdzavoprsá Odontophorus speciosus Tschudi, 1843 NT
  9. prepelka panamská Odontophorus dialeucos Wetmore, 1963 VU
  10. prepelka goliernatá Odontophorus strophium (Gould, 1844) EN
  11. prepelka škvrnitoprsá Odontophorus columbianus (Gould, 1850) NT
  12. prepelka bielohrdlá Odontophorus leucolaemus Salvin, 1867 LC
  13. prepelka horská Odontophorus balliviani Gould, 1846 LC
  14. prepelka hviezdičkatá Odontophorus stellatus (Gould, 1843) LC
  15. prepelka fŕkaná Odontophorus guttatus (Gould, 1838) LC

 • rod Dactylortyx Ogilvie-Grant, 1893
  1. prepelka spevavá Dactylortyx thoracicus (Gambel, 1848) LC

 • rod Cyrtonyx Gould, 1844
  1. prepelka kráľovská Cyrtonyx montezumae (Vigors, 1830) LC
  2. prepelka očkatá Cyrtonyx ocellatus (Gould, 1837) VU

 • rod Rhynchortyx Ogilvie-Grant, 1893
  1. prepelka okrovolíca Rhynchortyx cinctus (Salvin, 1876) LC

Vysvetlivky:

KATEGÓRIE OHROZENIA (podľa IUCN):
LC = (Least Concern) málo dotknutý
NT = (Near Threatened) takmer ohrozený
VU = (Vulnerable) zraniteľný
EN = (Endangered) ohrozený
CR = (Critically Endangered) kriticky ohrozený
EW = (Extinct in the Wild) vyhynutý v prírode
EX = (Extinct) vyhynutý
NE = (Not Evaluated) neohodnotený druh
DD = (Data Deficient) nedostatočné údaje
NR = (Not Recognised
as a species) nie je evidovaný ako platný druh
UR = (Under Review) prehodnocuje sa 

OSTATNÉ:
* = neurčitý taxón (nie je definitívne uznaný ako platný druh)
? = nie sú údaje
= textové informácie
= fotografie
= zvukové záznamy
= video © Deno 2005 - 2016