e) kury (hrebenaté)

   1 rod  4 druhy  

       Sú uznávané aj ako samostatná podčeľaď (Gallinae). 

       rod: Gallus  Brisson, 1760

Divo sfarbený kohút 
domácej kury
Foto: Z. Figura

Všetky sú typické kury s výzorom ľahkej domácej hydiny, avšak menšieho vzrastu. Kury sú od ostatných druhov bažantov dosť odlišné a nemajú žiadnych blízkych príbuzných. Kohúty majú na behákoch ostrohy, na hlave výrazný mäsitý hrebeň a laloky, holú tvár a sú pestro sfarbené. Sliepky majú hrebeň a laloky menej výrazné a nemajú ostrohy. Sú nenápadnejšie ako kohúty. Chvost je strechovitý, má 14 - 16 pier. Stredné chvostové perá a najväčšie nadchvostové krovky tvoria tzv. kosierky, ktoré majú mäkkú kostrnku, sú ohnuté nadol a niekedy presahujú chvost. Kury sú asi najrozšírenejšie bažanty na zemi, aspoň ich zdomácnená forma, z ktorej bolo vyšľachtených niekoľko sto plemien a farebných foriem. Na celom svete ich chovajú nielen na okrasu, ale aj kvôli mäsu a znáške vajec. Za predka domácej kury sa považuje kura červená, no snáď sa na tvorbe niektorých plemien zúčastnili aj ďalšie druhy, keďže nesú ich znaky (jeden lalok, modrá koža, typické perie). Dva druhy preperujú zo svadobného do ochranného šatu. Kohúty kikiríkajú kratšie a úsečnejšie ako domáce kohúty a len v období rozmnožovania.

Určite nie sú menej zaujímavé ako ktorékoľvek iné bažanty. Najdôležitejšie v chove je udržať ich čistý genofond divých kúr a neničiť ho krížením s domácou hydinou, čo je častý jav aj v oblastiach, kde sa vyskytujú. Aj keď nie sú bezprostredne ohrozené vyhynutím, vďačíme im za veľa (pozri vyššie + kura červená-poznámka), preto by bolo vhodné v chovoch v zajatí venovať veľkú pozornosť pôvodu a kvalite vtákov, aby sme zachovali krásu a vznešenosť divých foriem.


Všetky druhy rodu Gallus:

  1. kura červená Gallus gallus (Linnaeus, 1758) LC
  2. kura čiarkovaná Gallus sonnerati Temminck, 1813 LC
  3. kura srílanská Gallus lafayetii Lesson, 1831 LC
  4. kura zelená Gallus varius (Shaw, 1798) LC


© Deno 2005 - 2011