6. Tetrovovité Tetraonidae 

Tetrov hoľniak Lyrurus tetrix
Foto: © Jiří Bohdal - naturfoto.cz

Dimorfné, pozemné vtáky, žijúce v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Sú zavalité, majú krátke silné nohy s operenými behákmi, prípadne aj prstami a silný zobák s nozdrami pokrytými perím. Nemajú ostrohy a ich prsty sú zúbkované. Na hlave alebo krku majú ozdobné laloky. Samce predvádzajú zložitý tok, pri ktorom predvádzajú svoje ozdoby. Často sa pri tom zoskupujú do lekov. Obývajú prérie, lesy, horské a severské oblasti. Väčšinou polygamné. Potrava podľa poveternostných podmienok, často len ihličie a kôra stromov, puky a konáriky, potom mach, lišajníky a korienky. Pestrejšie len v letnom období. Stále druhy, svoje územie opúšťajú len v extrémoch. Na Slovensku najznámejšie dva druhy: hlucháň hôrny Tetrao urogallus a tetrov hoľniak Lyrurus tetrix. (Niektorí autori túto čeľaď zaraďujú ako podčeľaď tetrovorodéTetraoninae čeľade bažantovité Phasianidae.)


Všetky rody a druhy tetrovov:

6. TETROVOVITÉ Tetraonidae 9 rodov, 18 druhov

Jariabky, snehule, tetrovy, hlucháne a kupidy.

 • rod Falcipennis Elliot, 1864
  1. jariabok sibírsky Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855) NT
  2. jariabok jedľový Falcipennis canadensis (Linnaeus, 1758) LC

 • rod Dendragapus Elliot, 1864
  1. jariabok bridlicový Dendragapus obscurus (Say, 1823) LC

 • rod Lagopus Brisson, 1760
  1. snehuľa kapcavá Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) LC
  2. snehuľa horská Lagopus muta (Montin, 1776) LC
  3. snehuľa bielochvostá Lagopus leucura (Richardson, 1831) LC

 • rod Lyrurus Swainson, 1832
  1. tetrov hoľniak Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) LC
  2. tetrov dlhochvostý Lyrurus mlokosiewiczi Taczanowski, 1875 NT

 • rod Tetrao Linnaeus, 1758
  1. hlucháň hôrny Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 LC
  2. hlucháň tajgový Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856 LC

 • rod Bonasa Stephens, 1819
  1. jariabok hrivnatý Bonasa umbellus (Linnaeus, 1766) LC

 • rod Tetrastes Keyserling et Blasius, 1840
  1. jariabok hôrny Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) LC
  2. jariabok čínsky Tetrastes sewerzowi (Przewalski, 1876) NT

 • rod Centrocercus Swainson, 1832
  1. kupido palinový Centrocercus urophasianus (Bonaparte, 1827) NT
  2. (*)kupido golierikatý Centrocercus minimus Young, Braun, Oyler-McCance, Hupp & Quinn, 2000 EN

 • rod Tympanuchus Gloger, 1841
  1. kupido ostrochvostý Tympanuchus phasianellus (Linnaeus, 1758) LC
  2. kupido prériový Tympanuchus cupido (Linnaeus, 1758) VU
  3. kupido malý Tympanuchus pallidicinctus (Ridgway, 1873) VU

Vysvetlivky:

KATEGÓRIE OHROZENIA (podľa IUCN):
LC = (Least Concern) málo dotknutý
NT = (Near Threatened) takmer ohrozený
VU = (Vulnerable) zraniteľný
EN = (Endangered) ohrozený
CR = (Critically Endangered) kriticky ohrozený
EW = (Extinct in the Wild) vyhynutý v prírode
EX = (Extinct) vyhynutý
NE = (Not Evaluated) neohodnotený druh
DD = (Data Deficient) nedostatočné údaje
NR = (Not Recognised
as a species) nie je evidovaný ako platný druh
UR = (Under Review) prehodnocuje sa 

OSTATNÉ:
* = neurčitý taxón (nie je definitívne uznaný ako platný druh)
? = nie sú údaje
= textové informácie
= fotografie
= zvukové záznamy
= video © Deno 2005 - 2016