Snehuľa kapcavá Lagopus lagopus
(Linnaeus, 1758)

Samec snehule kapcavej Lagopus lagopus v letnom šate
Foto: © Jiří Bohdal - naturfoto.cz

Meria 33 - 43 cm a váži 0,45 - 0,55 kg. Ozýva sa prenikavým volaním "gobek-gobek" a "kok-kok". Vyskytuje sa v severných oblastiach Európy, Ázie a Severnej Ameriky (Škótsko, Škandinávia, Sibír, Aljaška, Kanada, Newfoundland). Snehule patria medzi tie druhy, ktoré kompletne preperujú na jeseň do bieleho peria. Na jar sa opäť vymení obrysové perie za letné - hnedostrakaté. Letky a chvostové perie však ostáva. Poddruh, ktorý sa vyskytuje na Britských ostrovoch nepreperuje do bieleho zimného sfarbenia a dokonca sa niekedy označuje ako samostatný druh (Lagopus scoticus). Opísaných bolo 19 poddruhov, ale často sa kríži aj s inými druhmi tetrovov (aj rodu Lagopus). Obľubuje tundru, jedľové i borovicové lesy a krovinaté porasty aj v zamokrených oblastiach. V zime sa sťahuje len na krátke vzdialenosti. Snehule si vedia vybudovať v snehu úkryty a tam nocujú alebo prečkávajú najkrutejšie poveternostné podmienky.

Samica snehule kapcavej na hniezde
Foto: © Lubomir Hlásek - www.hlasek.com

Na hniezdenie používa najradšej slatiny alebo vresoviská s čučoriedkovými a inými drobnými kríkmi. Hniezdom je jednoduchá priehlbina v zemi, vystlatá suchou trávou. Samica znáša 6 - 9, ale aj viac bledožltých lesklých vajec s tmavohnedými škvrnami.

Znáška snehule kapcavej
Foto: © Jiří Bohdal - naturfoto.cz

Vysedáva ich sama. Sedí na nich 19 - 25 dní, ale o mláďatá sa starajú obidvaja rodičia (asi 6 týždňov). Pomáhajú im nájsť hmyz, neskôr sa živia aj rastlinnou potravou. Mláďatá sú samostatné vo veku 13 týždňov.

Mláďa snehule kapcavej
Foto: © Josef Hlásek - www.hlasek.com

Vďaka veľkému areálu výskytu a pomernej hojnosti nie je považovaná za ohrozený druh (LC). Dlhé roky je však považovaná za vďačný poľovný druh a je sužovaná aj úbytkom biotopov alebo ich degradáciou - hlavne spásaním tých druhov rastlín, ktoré jej poskytujú potravu alebo vhodné miesta na hniezdenie.


Snehuľa horská Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Snehuľa horská Lagopus mutus
Pri preperovaní sú všetky snehule až do úplného preperenia rôzne bielostrakaté.

Foto: © Libor Šejna - naturfoto.cz

Meria 33 - 36 cm a váži 0,4 - 0,5 kg. Je rozšírená vo viacerých poddruhoch v Alpách, Pyrenejách, Škótsku, severnej Európe, severnej Ázii, Japonsku a na severe Severnej Ameriky. Opísaných bolo 30 poddruhov, ale vzhľadom na malé rozdiely medzi niektorými a vzhľadom na časté kríženie s najbližšími príbuznými a tiež inými druhmi tetrovov je potrebná revízia jej taxonómie. Obľubuje skalnatú arktickú tundru a alpínske pásmo. Na rozdiel od snehuli kapcavej teda žije aj v južnejších horských oblastiach.

Snehuľa horská v letnom šate
Foto: © Josef Hlásek - www.hlasek.com

V týchto európskych horských oblastiach sa v krutých zimách sťahuje do chránenejších údolí, inak zostáva verná svojim areálom výskytu. Dosť dôverčivý druh. Ozýva sa tichým kotkodákaním a krákaním. Hniezdo buduje samica, v máji až júni. Je umiestnené väčšinou pod kríkom alebo vo vrese a vystiela ho skromne steblami trávy a lístím. Znáša doň 7 - 12 svetloolivových vajec s tmavohnedými škvrnami. Sedí na nich 21 - 26 dní.

Znáška snehule horskej
Foto: © Josef Hlásek - www.hlasek.com

Keď mladé dorastú (10 - 12 týždňov), spájajú sa rodiny do menších kŕdľov do 20 jedincov. V lete mladé dávajú najprv prednosť hmyzu, ale s postupom času v ich potrave prevláda rastlinná zložka, pretože hmyz sa s poklesom teplôt stráca. Na jeseň zas dominujú bobule a iné plody. V zime sú to skôr zvyšky semien, korienky, konáriky, ihličie, mach a lišajníky.

Snehuľa horská v zimnom šate
Foto: © Ondřej Prosický - naturephoto.cz

Donedávna bol aj tento druh ceneným lovným vtákom, ale kvôli zníženým stavom sa ich lov obmedzil. Stále však zostáva bežným a preto nie je považovaný za ohrozený druh (LC).© Deno 2005 - 2016