1. Tabonovité Megapodiidae

Tabon hnedý
Megapodius reinwardt
Foto: Toby Hudson, wikipedia

Stredne veľké až veľké zemné vtáky so zavalitým telom, stredne dlhým až dlhým chvostom (niekedy strechovitým). Dlhé sú 25 až 70 cm a vážia od 0,9 do 8 kg. Majú pomerne dlhé a veľmi silné nohy so štyrmi prstami a silnými pazúrmi. Hlavu majú malú s krátkym silným zobákom. Horná čeľusť presahuje dolnú. Jeden druh má chochol, ostatné druhy majú hlavu holú s farebnou kožou a lalokmi, prípadne s prilbou. Krídla majú krátke a zaoblené; málo ich používajú. Zdržiavajú sa hlavne na zemi. Sú väčšinou tmavo sfarbené. Niektoré druhy sú monomorfné, pri iných sú samce oveľa väčšie a majú mohutnejšie nohy a farebnejšie ozdoby hlavy a krku. Obývajú lesy a suchú otvorenú krajinu s krovinami v Austrálii a Indonézii. Sú to stále druhy. Svoje vajcia nevysedávajú. Radia sa medzi tzv. supernekŕmivé vtáky, ktorým sa liahnu veľmi vyspelé mláďatá a takmer sa o ne nemusia starať. Samce budujú z tlejúceho materiálu hniezdne kopy – prírodné inkubátory. Nahrabávajú na kopu rôzny prírodný materiál, ako sú listy, tráva a iné časti rastlín s pôdou a po určitom čase tlením vznikne potrebné teplo na inkubáciu znesených vajec.

Hniezdna kopa tabona okavého
Leipoa ocellata
Foto: Glen Fergus, wikipedia

Niekedy ide o tony vážiace kopy "humusu", ktoré môžu mať výšku údajne aj do 5 metrov a priemer asi 10 metrov. Niet divu, že sa samce musia o tieto liahne starať aj 10 mesiacov v roku. Ďalšie druhy svoje vajcia zahrabávajú do vulkanického popola alebo piesku, kde sa vyvíjajú vďaka teplu zo slnečných lúčov alebo využívajú teplé miesta blízko horúcich prameňov. Samce kontrolujú a aktívne upravujú teplotu v hniezdnom materiáli. Samice doň len znášajú vajcia. Kladú veľké vajcia v počte 6 - 24 kusov (v prípade skupinových znášok aj okolo 50 kusov). Pri niektorých druhoch vážia takmer 200 gramov a inkubácia môže trvať 50 až 80 dní pri teplote od cca 32 - 40°C. Mláďatá sa liahnu veľmi vyspelé. Sami sa vyhrabú na povrch. Hneď po oschnutí sú schopné poletovať. Rodičia niektorých druhov sa o ne takmer nestarajú, len ich vodia, iní im nosia v prvých dňoch života potravu v zobáku a mláďatá si ju odoberajú. Potravou tabonov sú rôzne bezstavovce a hmyz, potom semená, plody a korienky. Majú prenikavý hlas a sú dosť hlučné. 


Všetky rody a druhy tabonov:

1. TABONOVITÉ Megapodiidae Lesson, 1831 (7 rodov, 21 druhov)

 • rod Megapodius Gaimard, 1823
  1. tabon nikobarský Megapodius nicobariensis Blyth, 1846 VU
  2. tabon červenolíci Megapodius cumingii Dillwyn, 1853 LC
  3. tabon bronzový Megapodius bernsteinii Schlegel, 1866 VU
  4. tabon popolavý Megapodius decollatus Oustalet, 1878 LC
  5. tabon hnedý Megapodius reinwardt Dumont, 1823 LC
  6. tabon melanézsky Megapodius eremita Hartlaub, 1868 LC
  7. tabon tmavý Megapodius freycinet Gaimard, 1823 LC
  8. tabon žltonohý Megapodius layardi Tristram, 1879 VU
  9. tabon kurí Megapodius laperouse Gaimard, 1823 EN
  10. tabon cisársky Megapodius pritchardii Gray, 1864 EN
  11. tabon tanimbarský Megapodius tenimberensis Sclater, 1883 NT
  12. tabon zálivový Megapodius geelvinkianus Meyer, 1874 VU

 • rod Leipoa Gould, 1840
  1. tabon okavý Leipoa ocellata Gould, 1840 VU

 • rod Alectura Latham, 1824
  1. tabon morkovitý Alectura lathami Gray, 1831 LC

 • rod Talegalla Lesson, 1828
  1. tabon červenozobý Talegalla cuvieri Lesson, 1828 LC
  2. tabon čiernozobý Talegalla fuscirostris Salvadori, 1877 LC
  3. tabon goliernatý Talegalla jobiensis Meyer, 1874 LC

 • rod Aepypodius Oustalet, 1880
  1. tabon horský Aepypodius arfakianus (Salvadori, 1877) LC
  2. tabon hnedoprsý Aepypodius bruijnii (Oustalet, 1880) EN

 • rod Macrocephalon Müller, 1846
  1. tabon prilbatý Macrocephalon maleo Müller, 1846 EN

 • rod Eulipoa Ogilvie-Grant, 1893
  1. tabon džungľový Eulipoa wallacei (Gray, 1861) VU

Vysvetlivky:

KATEGÓRIE OHROZENIA (podľa IUCN):
LC = (Least Concern) málo dotknutý
NT = (Near Threatened) takmer ohrozený
VU = (Vulnerable) zraniteľný
EN = (Endangered) ohrozený
CR = (Critically Endangered) kriticky ohrozený
EW = (Extinct in the Wild) vyhynutý v prírode
EX = (Extinct) vyhynutý
NE = (Not Evaluated) neohodnotený druh
DD = (Data Deficient) nedostatočné údaje
NR = (Not Recognised
as a species) nie je evidovaný ako platný druh
UR = (Under Review) prehodnocuje sa 

OSTATNÉ:
* = neurčitý taxón (nie je definitívne uznaný ako platný druh)
? = nie sú údaje
= textové informácie
= fotografie
= zvukové záznamy
= video © Deno 2005 - 2016