ch) bažanty pravé

1 rod 2 druhy

Bažant obyčajný
Phasianus colchicus
Foto: © Zdenko Figura

Táto skupina býva v starších systémoch spolu so skupinami bažanty dlhochvosté, bažant škvrnitý, bažanty kurochvosté, uškáne a golierové bažanty (ako najväčšia skupina zo všetkých bažantov) uznávaná aj ako samostatná podčeľaď (Phasianinae) so 6 rodmi a 23 druhmi.

rod:  Phasianus  Linnaeus, 1758

Má dva druhy. Niektorí ornitológovia uznávajú len 1 druh s množstvom poddruhov, ale keďže bažant pestrý pri svojej izolácii vytvoril dosť odlišnú skupinu, je často uznávaný ako samostatný druh. Majú dlhý, úzky, stupňovitý chvost a samce červenú kožu na tvári, ktorá sa v toku rozširuje do lalokov. Ich perie má po okrajoch chvostových pier a na kostrči voľnú zástavicu a tak pripomína srsť cicavcov. Po stranách hlavy majú samce dva malé chocholy pierok ("ušká"). Sú najbližšími príbuznými bažantom rodu Syrmaticus, ale odlišujú sa spôsobom toku a vzorom na na páperí vyliahnutých kuriatok. 


Všetky druhy rodu Phasianus:

  1. bažant obyčajný Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) LC
  2. bažant pestrý Phasianus versicolor Vieillot, 1825 UR


© Deno 2005 - 2012