5. Morkovité Meleagrididae

Morka lesklá Meleagris ocellata
Foto: © Jan Ševčík - naturfoto.cz

Dva z najväčších druhov kurotvarých. Sú polygamné s nie veľmi výraznou pohlavnou dvojtvárnosťou. Hlava je holá s farebnými, značne vyvinutými laločnatými výrastkami. Perie tmavé, lesklé. Pomerne dlhý chvost v toku samce rozprestierajú do vejára, perie majú naježené a spúšťajú krídla. Nohy sú silné a dlhé. Samce majú na beháku ostrohy, samice ich majú zakrpatené. Sú to zavalité pozemné vtáky, žijúce v Severnej a Strednej Amerike. Živia sa rastlinnou aj živočíšnou potravou, hlavne bezstavovcami, ale lovia aj malé stavovce.
Morka obyčajná Meleagris gallopavo a jej domáce rasy sú známou mäsovou hydinou. Ešte pred príchodom Európanov ich chovali Aztékovia a dnes dosahujú až trojnásobok svojej pôvodnej hmotnosti. Vyšľachtilo sa viac plemien a ferebných variácií, ako aj malá forma morky. Vo svojej vlasti (čiastočne i na Slovensku) je cenným lovným vtákom, dokonca jej hrozilo vyhubenie. Druhý tropický druh je v zajatí vzácny a taxonomicky sa niekedy zaraďuje do samostatného rodu Agriocharis. (Niektorí autori túto čeľaď zaraďujú ako podčeľaď morkorodé Meleagridinae čeľade bažantovité
Phasianidae.)  


Všetky rody a druhy moriek:

5. MORKOVITÉ Meleagrididae 1 rod, 2 druhy

  • rod Meleagris Linnaeus, 1758
    1. morka divá Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 LC
    2. morka lesklá Meleagris ocellata (Cuvier, 1820) NT

Vysvetlivky:

KATEGÓRIE OHROZENIA (podľa IUCN):
LC = (Least Concern) málo dotknutý
NT = (Near Threatened) takmer ohrozený
VU = (Vulnerable) zraniteľný
EN = (Endangered) ohrozený
CR = (Critically Endangered) kriticky ohrozený
EW = (Extinct in the Wild) vyhynutý v prírode
EX = (Extinct) vyhynutý
NE = (Not Evaluated) neohodnotený druh
DD = (Data Deficient) nedostatočné údaje
NR = (Not Recognised
as a species) nie je evidovaný ako platný druh
UR = (Under Review) prehodnocuje sa 

OSTATNÉ:
* = neurčitý taxón (nie je definitívne uznaný ako platný druh)
? = nie sú údaje
= textové informácie
= fotografie
= zvukové záznamy
= video © Deno 2005 - 2016