Tetrov hoľniak Lyrurus tetrix

(Linneaus, 1758)

Samec tetrova hoľniaka Lyrurus tetrix
s typickým lýrovito tvarovaným chvostom

Foto: © Jiří Bohdal - naturfoto.cz

Iné mená: 

(eurázijský) čierny tetrov, čierny kohút (samec), sivá sliepka (samica)

Poddruhy a areál výskytu: 

6: L. t. britannicus - Britské ostrovy 
L. t. tetrix - Škandinávia, Alpy až po severnú Sibír 
L. t. viridanus - juhovýchodné Rusko 
L. t. tschusii - južná Sibír 
L. t. mongolicus - stredný Tien-šan, Altaj až západné Mongolsko 
L. t. ussuriensis - od jazera Bajkal do severovýchodnej Číny, juhovýchodnej Sibíri a severnej Kórei 

Biotop: 

Otvorené lesy s čistinkami, pláňami a rašeliniskami.

Tokajúce samce, samica uprostred
Foto: © Ondřej Prosický - naturephoto.cz

Biológia: 

Zvyčajne plachý a ostražitý. Pri vyplašení ticho vylieta a pri presunoch letí dosť vysoko. Obyčajne sa zdržiava v skupinách, ale bol pozorovaný aj jednotlivo. Na jeseň sa zoskupujú pohlavia do kŕdľov. Niekedy sa mladé združujú so sliepkami. Žije prevažne na jednom mieste, ale zaznamenali sa aj ojedinelé dlhé presuny alebo pravidelné krátke migrácie. Na jar sa kohúty zhromažďujú na svitaní na tokaniskách do lekov, kde tokajú a súperia so sokmi. Tok je rušný, sprevádzaný krátkymi preletmi a typickým bublaním a svišťaním. Kohúty v toku zvesujú krídla, naťahujú krky dopredu a rozťahujú chvosty do vejára a ukazujú podchvostové krovky. Sliepky, ktoré sa chcú páriť vstupujú do leku a vyberajú si samcov. Mnoho lekov pretrváva po celý rok a ich zloženie a veľkosť sa mení. Leky sú často utvárané každý rok na tom istom mieste. Je promiskuitný. Sezóna sa mení podľa miesta výskytu. U nás sa začína v máji. Sliepka sama upraví plytké, skromne vystlaté hniezdo pod nízkym krytom a znesie doň 6 - 11 oválnych a lesklých žltokrémových vajec s hnedými bodkami. Na vajciach sedí sama 25 - 27 dní a aj o kuriatka sa stará sama. Kuriatka hneď na druhý deň hľadajú potravu a o týždeň už poletujú. Do jesene sa zdržujú so sliepkou. Cez rok si potravu hľadá na zemi a v zime sa kŕmi prevažne na stromoch a kríkoch. Potrava je pestrá v sezóne (hmyz a jeho larvy, červy a iné bezstavovce, ale hlavne rastlinná potrava, ako sú ako sú púčiky a mladé lístky stromov a kríkov, lesné plody, semená bylín a ich listy), ale chudobná v zime (puky a letorasty stromov a kríkov, jahňady, ihličie, machy a lišajníky). Rád odpočíva na stromoch alebo kroch. Samec sa ozýva "kýchaním" a samica drapľavým "kok-kok".

Bojujúce samce tetrova hoľniaka Lyrurus tetrix
Foto: © Ondřej Prosický - naturephoto.cz

Dĺžka: 

♂ 60 - 65 cm ; ♀ asi 45 cm

Hmotnosť: 

♂ 1 - 1,8 kg ; ♀ 0,75 - 1,1 kg

Opis: 

Kohút: Je prevažne čierny s modrým leskom najmä na krku a hlave. Nad očami má kohút na obidvoch stranách hlavy krvavočervené hrebene. Na ohybe krídel a v oblasti stredných predlakťových kroviek má biele polia. Aj podchvostové krovky sú čistobiele. Chvostové perá (18) sú najdlhšie na okrajoch chvosta a najkratšie v strede. Tie krajné sú vykrútené do strán a preto chvost pripomína lýru. V júni a auguste čiastočne preperuje zo svadobného šatu do pokojového. Získava hnedasté operenie. Sliepka: Je prevažne husto pásikovaná čiernohnedo na červenohnedom a svetlosivom základe. Perie na krídlach má biele lemy. Chvost je len slabo vykrojený. Obidve pohlavia majú tmavohnedé dúhovky, operené beháky, holé prsty a dlhšie podchvostové krovky ako stredné chvostové perá. Mláďa: Podobné na sliepku, ale má kostrnkové pásiky na lopatkách a krídlach, ale perá sú bez bielych lemov a je viac žltokrémové na spodných partiách. 

Samica tetrova hoľniaka
Foto: © Lubomir Hlásek - www.hlasek.com

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok

Rodičovstvo:  

promiskuitný

Znáška: 

6 - 12 vajec

Inkubačná doba: 

25 - 27 dní

Krmivo: 

ako pre bažanty, ale bohatšie na vlákninu

Chov: 

Nie sú informácie. 

Stav v zajatí:  

Nie sú informácie. 

Mláďa tetrova hoľniaka
Foto: © Lubomir Hlásek - www.hlasek.com

Stav v prírode:  

Predpokladá sa, že celková populácia je stabilná, hoci na niektorých miestach sa môže v niektorých obdobiach meniť. V západnej a centrálnej Európe je najviac roztrieštený a ohrozujú ho hlavne úpravy jeho biotopov na poľnohospodárske účely. Na Slovensku sa odhaduje počet zimujúcich vtákov na niekoľko stoviek. Podľa slovenských zákonov je klasifikovaný ako ohrozený druh európskeho významu a jeho spoločenská hodnota je určená na 70 000 Sk (2323,57 €). Hoci patrí medzi poľovnú zver je celoročne chránený.


Všetky druhy rodu Lyrurus:

  1. tetrov hoľniak Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) LC
  2. kaukazský tetrov Lyrurus mlokosiewiczi Taczanowski, 1875 NT


© Deno 2005 - 2013