Tetrov hlucháň Tetrao urogallus

(Linnaeus, 1758)

Samec tetrova hlucháňa Tetrao urogallus v plnom toku
Foto: © Jiří Bohdal - naturfoto.cz

Iné mená: 

(európsky) hlucháň, západný tetrov

Poddruhy a areál výskytu

8: T. u. cantabrius - Kantabrijské vrchy (Španielsko) 
T. u. aquitanicus - Pyreneje (severné Španielsko, južné Francúzsko)  
T. u. major - Nemecko, Alpy, do východných Karpát a západného Bieloruska a cez Balkán do Macedónska a Bulharska 
T. u. urogallus - Škótsko, Škandinávia a východne cez západnú Sibír 
T. u. kureikensis - severné Rusko, hlavne Stredosibírska plošina 
T. u. volgensis - stredné a juhovýchodné Rusko 
T. u. uralensis - južný Ural až juh Západosibírskej nížiny 
T. u. taczanowskii - stredná Sibír, východný Kazachstan, severozápadné Mongolsko

Biotop: 

Hlavne rozsiahle mozaikové ihličnaté a zmiešané lesy, ktoré sa miešajú s rašeliniskami, v rôznej nadmorskej výške.

Hlucháne vo svojom typickom biotope
Foto: © Ondřej Prosický - naturephoto.cz

Biológia: 

Plachý a nepolapiteľný. Pozorovaný jednotlivo alebo v skupinách. Najskôr sa dá vidieť na jar, keď kohúty vytvárajú leky. Hneď na úsvite sa zlietajú a súperia v boji. Niektoré samotárske kohúty môžu byť veľmi agresívne. Pohlavia žijú celý rok oddelene a ozývajú sa podobným chrapľavým hlasom. Je prevažne stály, ale v zime sa môže lokálne presúvať za potravou. Pri vyplašení alebo ohrození zvyčajne letí len ponad koruny stromov. Vyššie letí len počas dlhých letov. Cez rok si potravu hľadá na zemi, v zime na stromoch alebo kríkoch. Živí sa ihličím a semenami rôznych druhov ihličnatých stromov, pukmi, letorastami a v lete aj listami, časťami rastlín, lesnými plodmi a v období rozmnožovania aj bezstavovcami. Je promiskuitný, alebo na krátky čas polygýnny, keď kohút získa hárem. V toku kohút podobne vykračuje so vztýčeným a rozprestretým chvostom ako moriak, vztyčuje dohora hlavu a vydáva typické zvuky, začína už za šera na konári stromu. Tejto prvej fázi toku sa hovorí klopkanie, potom nasleduje bublanie, mľasknutie a napokon prichádza brúsenie. Sliepka pripraví plytkú priehlbinu v zemi v hustom poraste, znesie do nej 5 - 11 oválnych, lesklých, žltohnedých vajec s tmavšími škvrnami. Na vajciach sedí sama 24 - 26 (28) dní a sama aj vyvodí kuriatka. Tie začínajú poletovať po desiatich dňoch a vo veku štyridsať dní sú celkom operené. Začiatok sezóny sa mení podľa zemepisnej šírky a nadmorskej výšky. Niekedy sa kríži s tetrovom hoľniakom

Samec tetrova hlucháňa
Foto: © Lubomir Hlásek - www.hlasek.com

Dĺžka: 

♂ 80 - 90 cm ; ♀ asi 60 cm

Hmotnosť: 

♂ 3 - 7 kg ; ♀ 1,5 - 2,5 kg

Opis: 

Kohút: Je prevažne čierny alebo čiernošedý s hnedými krídlami a zeleným leskom na prsiach a modrým na hlave. Zobák je bledožltý, krátky a mohutný. Nad okom má typické červené hrebene. Perie na brade je predĺžené. Na ohybe krídel je biela škvrna, podobné menšie škvrny môže mať na prsiach, pre ukončením chvostových pier (18 - 24) a na konci nadchvostových kroviek. Sliepka: Je prevažne hnedočierno a hnedočerveno pásikovaná s bielymi lemami na perí chvosta, dolných partií a dolného krku. Brada je krémovohnedá, zobák sivohnedý. Obidve pohlavia majú beháky porastené hnedým perím, tmavohnedé holé prsty a tmavohnedé dúhovky oka. Mláďa: Pripomína samicu ale má žltokrémové kostrnkové pásiky a škvrny na konci pier. Mladé sliepočky sú čiernou hrubšie pásikované ako mladé kohútiky. 

Samica tetrova hlucháňa
Foto: © Jiří Bohdal - naturfoto.cz

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok

Rodičovstvo:  

promiskuitný alebo polygýnny 

Znáška: 

5 - 12 vajec

Inkubačná doba: 

24 - 26 (28) dní

Krmivo: 

ako pre bažanty, ale viac rastlinného krmiva

Chov: 

Nie sú informácie. 

Stav v zajatí:  

Nie sú informácie. 

Portrét samca tetrova hlucháňa
Foto: © Lubomir Hlásek - www.hlasek.com

Stav v prírode:  

Jeho historický areál výskytu je obrovský a dnes obýva jeho väčšinu. V západnej a strednej Európe však bol miestami vyhubený a podobne vyhynul aj na východe svojho areálu. Má špecifické požiadavky na biotop a to ho stavia do horšej situácie vo vzťahu k lesníckym aktivitám. Slovenské zákony ho klasifikujú ako ohrozený druh európskeho významu a jeho spoločenskú hodnotu určujú na 100 000 Sk (3319,39 €). Aj keď je zaraďovaný medzi poľovnú zver, je celoročne chránený. Globálne nie je ohrozený.


Všetky druhy rodu Tetrao:

  1. tetrov hlucháň Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 NT
  2. tetrov skalný Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856 LC


© Deno 2005 - 2013