bažant sedlatý Lophura swinhoii 

 (Gould, 1863)

Iné mená: 

Dospelý samec
Foto: © Zdenko Figura

bažant Swinhoeov, formosanský alebo tchajwanský modrý bažant, L. swinhoei

Poddruhy: 

netvorí

Areál výskytu:  

Tchaj-wan (endemit)

Biotop: 

Lesy s hustým podrastom (aj sekundárne) do výšky 2000 m n. m.

Biológia: 

Plachý, ale niekedy sa dá vidieť aj na otvorených miestach, hlavne v suchšom období. Zdržiava sa aj jednotlivo, aj v skupinkách a pároch. Potravu si hľadá na otvorených miestach v podraste. Väčšinou kope zobákom v zemi alebo ju zbiera pri pomalej chôdzi. V noci hraduje zvyčajne osamotene. Nie je jasné, či je polygamný alebo monogamný. Hniezdne obdobie trvá od marca do mája, alebo aj dlhšie. Hniezda sú dobre skryté. Samica znáša 4 – 8 krémových až červenavých vajec.

Dĺžka: 

Dospelá samica
Foto: © Zdenko Figura

♂ 70 – 80 cm, chvost 50 cm ; ♀ okolo 50 cm

Hmotnosť: 

♂,♀ okolo 1 kg

Opis: 

Kohút: má hlavu, krk, hruď, brucho a chvost čierne s modrým leskom. Zobák je svetlorohovinový, tvárová ruža červená a v toku vystupuje do lalokov. Chochol, horný krk až medzi lopatky a stredné, najdlhšie chvostové perá sú biele. Lopatky sú medené, krídla čierne, ich krovky sú lesklozeleno lemované. Chvostové krovky a spodný chrbát sú lemované lesklomodro. Sliepka: je prevažne tmavohnedo strakatá, zobák tmavorohovinový. Letky krídel a stredné chvostové perie je čiernokrémovo páskované, krajné chvostové perá okrovo tmavohnedé. Krovky krídel sú krémové s tmavohnedým lemom. Prsia majú škoricovohnedý nádych a kresbu v tvare písmena „V“. Obidve pohlavia majú červenohnedé dúhovky oka a červené nohy, kohút má svetlú ostrohu. Mláďa: Ako sliepka, ale matnejšie a na krídlach má hnedo čierno krémový vzor.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

Dospelý samec
Foto: © Zdenko Figura

2. rok

Rodičovstvo:  

nie je jasné (pozri: chov )

Znáška: 

6 – 12 vajec, 51 x 38 mm 

Inkubačná doba: 

25 dní

Krmivo: 

štandardné krmivo pre bažanty

Chov: 

Nenáročný. Kuriatka sú životaschopné a rýchlo rastú, iní zas odporúčajú väčšiu starostlivosť, lebo sú chúlostivejšie. Pohlavie sa dá rozlíšiť pri preperovaní. Juvenilné chvostové perie samičiek dostáva priečne pásiky, kým kohútiky ho majú hnedočierne. V období toku môže byť kohút agresívny, aj sliepky môžu medzi sebou súperiť, preto sa odporúča chovať ho v pároch.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

15 m²

Stav v zajatí:  

Početný

Stav v prírode:  

Takmer ohrozený (NT). Keďže sa nevyskytuje nikde inde, len na jedinom ostrove, je zraniteľný. Údajne je však schopný prispôsobiť sa sekundárnym lesom. Po ochranných a reintrodukčných opatreniach sa jeho situácia zlepšila, aj keď hrozba stále pretrváva v oblastiach, ktoré nie sú chránené. CITES I. 


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2012