bažant cisársky Lophura imperialis  

(Delacour et Jabouille, 1924)

Podrod Hierophasis obsahuje tri taxóny, ktoré sú veľmi vzácne a neurčité. Bažant vietnamský a bažant Edwardsov sú podľa výskumov geneticky veľmi blízke a možno tvoria jeden druh. Bažant cisársky je asi prirodzený hybrid medzi bažantom vietnamským a annamským poddruhom bažanta strieborného. 

Iné mená: 

Poddruhy: 

nerozoznávajú sa , ale systematické zatriedenie nie je jasné

Areál výskytu:  

Stredný Vietnam a možno Laos.

Biotop: 

Husté horské lesy s podrastom (možno aj listnaté stálezelené sekundárne lesy).

Biológia: 

Nie sú informácie z prírody. V zajatí: Samica znáša 5 – 7 krémových až ružových vajec s malými bielymi škvrnkami. Na znáške sedí 25 dní.

Dĺžka: 

♂ 75 cm ; ♀ 60 cm,

Hmotnosť: 

?

Opis: 

Kohút: je celý čierny s intenzívnym modrým leskom. Krídlové a chvostové krovky sú lemované. Na hlave má chochol, smerujúci dozadu. Tvárová ruža a nohy sú červené. Dúhovka oka je tmavohnedá, zobák rohovinový. Sliepka: je gaštanovohnedá so sivou hlavou a kovovolesklým krkom. Stredné chvostové perá sú hnedé, krajné čierne. Zobák je rohovinový, dúhovka oka hnedá, tvárová ruža a nohy červené.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok

Rodičovstvo:  

?

Znáška: 

5 – 7 vajec, 35 x 40 mm 

Inkubačná doba: 

25 dní

Krmivo: 

ako bažant Edwardsov

Chov: 

Nedostatočné informácie. Najnovšie výskumy rozboru DNA zistili, že ide vlastne o prirodzený hybrid medzi poddruhom bažanta strieborného a bažantom vietnamským. Chov v zajatí sa zakladal len z jedného páru. Po uhynutí sliepky, bažanta cisárskeho krížili so sliepkou bažanta strieborného. Preto v zajatí neexistuje čistý druh.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

15 m²

Stav v zajatí:  

Čistý druh sa nevyskytuje, len krížence s bažantom strieborným.

Stav v prírode:  

Údaje sú nedostatočné. Veľmi vzácny bažant. Dlho bol známy iba jediný pár, chytený v r. 1923 a dovezený do Európy, z ktorého sa založil chov v zajatí. Potom boli chytené ďalšie dva kusy v rokoch 1990 a 2000. Výskum druhu je nevyhnutný, pretože sa zistilo, že ide o kríženca dvoch samostatných druhov bažantov. Existuje nepotvrdená správa o výskyte v Laose. Vážne ohrozený s nebezpečenstvom vyhynutia. Podľa BirdLife však nie je považovaný za platný druh (NR). CITES I


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2010