bažant Hoogerwerfov 
Lophura (inornata) hoogerwerfi

 (Chasen, 1939)

 Podrod Acomus má štyri druhy, z ktorých dva sú jasné a typické. Bažant Hoogerwerfov a bažant Salvadorov sú však málo preskúmané. Kohút bažanta Hoogerwerfovho nie je oficiálne opísaný a keďže sliepka tohto druhu je veľmi odlišná, predbežne sa zaraďujú ako samostatný druh. 

Iné mená: 

acehský bažant 

Poddruhy: 

Netvorí, ale dá sa povedať, že so Salvadorovým bažantom tvorí jeden druh. Keďže nie sú dobre preskúmané zatiaľ sú opisované oddelene.  

Areál výskytu:  

severná Sumatra

Biotop: 

Horské lesy s hustým podrastom, vo výške 600 – 2000 m n. m.

Biológia: 

Nie sú informácie, okrem videného hniezda s dvomi vajciami. 

Dĺžka: 

40 - 50 cm

Hmotnosť: 

nie sú informácie, ale zrejme sa nebude veľmi odlišovať od Salvadorovho bažanta 

Opis: 

Kohút: neexistuje oficiálny opis, ale zrejme nie sú veľké rozdiely od kohúta Hoogerwerfovho bažanta. Sliepka: je takmer jednofarebne gaštanovohnedá, matnejšia ako Salvadorova so svetlejšou bradou. Chvost je čierny. Tvárová ruža je červená, , nohy sú sivé, oko oranžovohnedé a zobák rohovinový. Mláďa: neopísané.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

nie sú informácie

Rodičovstvo:  

nie sú informácie

Znáška: 

pravdepodobne 2 vajcia

Inkubačná doba: 

dá sa predpokladať, že je to 22 dní

Krmivo: 

ako pre ohnivé bažanty

Chov: 

Nie sú informácie o chove a starostlivosti a v zajatí sa vyskytujú asi len dva jedince.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

15 – 20 m²

Stav v zajatí:  

Pozri vyššie (chov).

Stav v prírode:

Veľmi málo pozorovaný a zaznamenaný. Keďže jeho taxonomický stav nie je jasný a nie je takmer vôbec preskúmaný, oficiálne je málo uznávaný a niektoré organizácie ho nezahŕňajú do záznamov. Špecializovaná skupina na bažanty ho považuje za ohrozeného (podľa BirdLife zraniteľný - VU).


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2010