bažant červenolíci Lophura erythrophthalma

(Raffles, 1822)

Iné mená: 

bažant hrdzavochvostý, bezchocholatý ohnivochrbtý bažant

Poddruhy: 

2: malajský Lophura erythrophthalma erythrophthalma a bornejský L. e. pyronota

Areál výskytu:  

Malajský polostrov, Sumatra, Borneo.

Biotop: 

Tropické nížinné dažďové lesy do 300 m n. m.

Biológia: 

Ostražitý, málo videný. Zdržuje sa prevažne v pároch, ale aj v skupinkách v hustom podraste. Potravu si hľadá v priebehu dňa. Zobe spadnuté ovocie a hmyz a hrabe v zemi. Nie je známe, či je polygamný alebo monogamný. Hniezdi v apríli až máji. Samica znáša 3 – 5 ružových alebo krémových vajec.

Dĺžka: 

♂ cca 50 cm ; ♀ cca 43 cm

Hmotnosť: 

♂ cca 1 kg ; ♀ cca 0,8 kg  

Opis: 

Kohút: je prevažne čierny s modrým leskom. Na krídlach má jemné biele vlnkovanie. Chrbát ako pri ostatných ohnivochrbtých bažantoch v hnedopurpurovej farbe. Chvost je podobný chvostu sliepky domácej kury. Má svetlo škoricovú farbu. Počet pier je 14 alebo 16. Nohy sú sivé, zobák rohovinový, pri základe čierny. Dúhovka oka je hnedá, tvárová ruža červená. Sliepka: je celá čierna s modrým leskom a s červenou tvárovou ružou (podobná kohútovi bažanta Salvadorovho). Nohy sú sivé, zobák má tmavší ako kohút. Dúhovka oka je hnedá. Mláďa: Podobné sliepke, ale perie je hrdzavokrémovo lemované. 
Kohút pyronota sa odlišuje sivším krkom a chrbtom, čiernostrakatým s bielym vzorkovaním. Chrbát je tmavšie hnedý. Nadchvostové krovky sú oceľovo modré, chvostové perá s čiernym základom. Sliepka je trochu väčšia, kovovejšia, veľmi podobná nominátnej.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

1. rok, ale neodchováva do 2. roku.

Rodičovstvo:  

pravdepodobne monogamné

Znáška: 

3 – 6 vajec

Inkubačná doba: 

(23) – 24 dní

Krmivo: 

ako ohnivé bažanty

Chov: 

Málo sa chová. Prevažne v ZOO. Nie sú informácie o starostlivosti a len málo chovateľov odchovalo mladé. Nemá v zajatí dobré výhliadky do budúcnosti, slabá genetická diverzita.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

15 m²

Stav v zajatí:  

Veľmi vzácny: len niekoľko desiatok kusov.

Stav v prírode:  

Pomerne vzácny a málo bežný. Ohrozuje ho odlesňovanie a premena lesnej krajiny na poľnohospodársku. Zraniteľný (VU). CITES III (Malajzia).


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2010