bažant vietnamský Lophura hatinhensis  

Vo Quy, 1975

Podrod Hierophasis obsahuje tri taxóny, ktoré sú veľmi vzácne a neurčité. Bažant vietnamský a bažant Edwardsov sú podľa výskumov geneticky veľmi blízke a možno tvoria jeden druh. Bažant cisársky je asi prirodzený hybrid medzi bažantom vietnamským a annamským poddruhom bažanta strieborného. 

Iné mená: 

Voquyov bažant

Poddruhy: 

netvorí, ale taxonomicky neistý, môže byť formou bažanta Edwardsovho

Areál výskytu:  

stredný Annam, Vietnam

Biotop: 

Vždyzelené lesy nížin s podrastom blízko riek.

Biológia: 

Nie sú informácie. Údajne je plachý a nevychádza na otvorené miesta. Predpokladá sa, že sa rozmnožuje podobne ako bažant Edwardsov. 

Dĺžka: 

♂ okolo 70 cm ; ♀ asi 60 cm

Hmotnosť: 

 ♂, ♀ okolo 1 kg

Opis: 

Kohút: je čierny s intenzívnym modrým leskom. Perie na chrbte, krídlach a kostrči je lemované. Má vztýčiteľný malý biely chochol. Stredný pár chvostových pier je čistobiely, ale údajne sa podľa veku mení počet bielych pier a môže byť asymetrický. Sliepka: je gaštanovohnedá s tmavším nádychom na chvoste a letkách krídel. Nemá chochol. Obidve pohlavia majú hnedú dúhovku oka, červenú tvárovú ružu a nohy. Kohút má svetlé ostrohy. Zobák majú rohovinový, pri základe čierny. Mláďa: nie sú informácie. 

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

pravdepodobne ako pri Edwardsovom bažantovi

Rodičovstvo:  

nie sú informácie

Znáška: 

pravdepodobne ako pri bažantovi Edwardsovom

Inkubačná doba: 

pravdepodobne ako pri bažantovi Edwardsovom

Krmivo: 

pravdepodobne ako pri bažantovi Edwardsovom

Chov:  

pravdepodobne ako pri bažantovi Edwardsovom

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

pravdepodobne ako pri bažantovi Edwardsovom

Stav v zajatí:  

Vzhľadom na jeho vzácnosť sa v zajatí nechová. Prebiehajú výskumy DNA, aby sa zistil skutočný taxonomický status tohto najnovšie objaveného bažanta. 

Stav v prírode:  

Veľmi vzácny a málo videný. Miesto výskytu je teraz vyhlásené za rezerváciu a aj tohto bažanta ohrozuje úbytok biotopov a lov. Ohrozený (EN). 


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2010