bažant Bulwerov Lophura bulweri  

(Sharpe, 1874)

Iné mená: 

laločnatý bielochvostý bažant

Poddruhy: 

netvorí

Areál výskytu:  

Borneo (endemit)

Biotop: 

Primárne tropické lesy do výšky 1500 m n. m.

Biológia: 

Málo informácií. Tento druh je pozorovaný len vzácne. Tok samca je tichý a veľkolepý. Chvost rozprestiera do vejára v smere pozdĺž tela, má zväčšené laloky na hlave a vykračuje si. Nie je jasné, či je monogamný alebo polygamný. Tok naznačuje polygýniu, ako pri pávoch, tetrovoch a pod., ale boli pozorované aj páry. Samica znáša obvykle len dve vajcia, ale bola zistená aj znáška piatich vajec. Sú krémovoružové. Na znáške sedí sama samica.

Dĺžka: 

♂ 80 cm, chvost asi 45 cm ; ♀ asi 50 cm

Hmotnosť: 

♂ 1,5 - 1,8 kg ; ♀ cca 1 kg

Opis: 

Kohút: je zamatovočierny s hrdzavým nádychom na krku a hrvoli. Perie je úzko lemované bielo, nemá však súvislú zástavicu, preto lem má skôr čiarkovaný dojem. Koža na tvári je modrá ako u b. ohnivých, ale je extrémne predĺžená do dvoch lalokov na obidvoch stranách hlavy. Laloky vystupujú za oko a sú ukončené čiernym vnútorným oblúkom. Druhý koniec vystupuje pod oko, popod zobák až na hrvoľ a sú v tvare polmesiaca. Ich celková dĺžka môže byť až 17,5 cm. Chvost je biely. Kostrnky na krajných perách presahujú zástavicu. Počet chvostových pier je 32!, čo je najviac zo všetkých vtákov vôbec. Kohút ich rozprestiera do nádherného vejára, avšak pozdĺž tela. Takže ho vidieť najlepšie pri pohľade zboku. Siaha od chrbta  až po brucho. Sliepka: je škoricovohnedá, jemne čiernobodkovaná. Má len 26 chvostových pier. Tvárová ruža je malá. Obidve pohlavia majú červené dúhovky oka i nohy a čierny zobák.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

1. rok, ale chvost má len 24 pier a v ďalších rokoch sa vyvíja.

Rodičovstvo:  

nie je jasné

Znáška: 

3 – 8 vajec

Inkubačná doba: 

25 (24 – 26) dní

Krmivo: 

ako pre bažanty ohnivé

Chov: 

Nie sú informácie o starostlivosti a chove.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

20 m²

Stav v zajatí:  

Vzácny, v zajatí sa chová len 30 rokov.

Stav v prírode:  

Na niektorých miestach môže byť bežný, ale inak je vzácny. Ohrozuje ho úbytok lesov, keďže sa špecializuje na lesné biotopy. Ďalším rozšíreným nebezpečenstvom je lov. Zraniteľný (VU)


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2010