bažant Salvadorov Lophura inornata  

(Salvadori, 1879)

Podrod Acomus má štyri druhy, z ktorých dva sú jasné a typické. Bažant Hoogerwerfov a bažant Salvadorov sú však málo preskúmané. Kohút bažanta Hoogerwerfovho nie je oficiálne opísaný a keďže sliepka tohto druhu je veľmi odlišná, predbežne sa zaraďujú ako samostatný druh. 

Iné mená: 

sumatranský bažant 

Poddruhy: 

Netvorí, ale dá sa povedať, že s Hoogerwerfovým bažantom tvorí jeden druh. Keď že nie sú dobre preskúmané zatiaľ sú opisované oddelene.  

Areál výskytu:  

Juhozápadná Sumatra.

Biotop: 

Horské lesy, niekedy s hustým podrastom, vo výške 700 – 2600 m n. m.

Biológia: 

Nie sú informácie, okrem videného páru na lesnej cestičke. 

Dĺžka: 

♂ 50 - 55 cm, chvost 16 cm ; ♀ 45 - 50 cm

Hmotnosť: 

nie sú informácie

Opis: 

Kohút: je celý čierny s modrým leskom a tvárová ruža je červená. Okružie oka je žlté, ako aj bodka hneď za okom. Tieto posledné dva znaky sú jediným rozlišovacím znakom, ktorým sa odlišuje od sliepky bažanta červenolíceho. Inak sa veľmi podobajú a laik môže mať problém ich rozlíšiť. Zobák je rohovinový, nohy sivé, oko oranžovohnedé. Sliepka: je gaštanovohnedá, jemne strakatá, so škoricovým hrvoľom a prsiami. Chvost je čierny. Tvárová ruža je červená, žltá bodka za okom naznačená. Nohy sú sivé, oko oranžovohnedé a zobák rohovinový. Mláďa: Ako sliepka, ale perie je krémovo lemované.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

1. rok

Rodičovstvo:  

nie sú informácie

Znáška: 

2 vajcia

Inkubačná doba: 

22 dní

Krmivo: 

ako pre ohnivé bažanty

Chov: 

Nie sú informácie o chove a starostlivosti, ale už bol viackrát v zajatí odchovaný.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

15 – 20 m²

Stav v zajatí:  

Vzácny.

Stav v prírode:  

Presné rozšírenie nie je známe a je málo bežný. Zraniteľný (VU).


Všetky podrody a druhy rodu Lophura:© Deno 2005 - 2010