tragopan Cabotov Tragopan caboti

(Gould, 1857)

Tragopan Cobotov, samec Tragopan caboti
Foto: © Josef Hlásek - www.hlasek.com

Iné mená: 

satyr Cabotov, žltobruchý tragopan, čínsky tragopan 

Poddruhy: 

nerozoznávajú sa

Areál výskytu:  

juhovýchodná Čína

Biotop: 

Ihličnaté alebo listnaté (aj vždyzelené) lesy s podrastom, brehy horských bystrín, úbočia, terasy vo výške 900 – 1200 m n. m.

Biológia: 

Potravu hľadajú na zemi i na stromoch. Na zem zlietajú pred úsvitom, aj v mrazivom počasí, a vracajú sa  nocovať pred súmrakom. Najprv vylietavajú kohúty, potom ich nasledujú sliepky. Hniezdne obdobie začína v marci. Kohúty tvrdo obhajujú svoje teritóriá. Mávajú aj viac sliepok. Sliepka vyhrabe plytké hniezdo pod kameňom alebo ho vybuduje na neprípustnom mieste medzi kmeňom stromu a konármi. Vystelie ho listami, trávou, machom a perím. Znáša 2 – 6 vajcia (zistilo sa aj 6 – 12 vajec). Sú hnedé s červenohnedými a sivofialovými škvrnami. Na znáške sedí sama 28 dní, aj mladé vyvedie sama. Zhromažďujú sa v kŕdli 2 – 3 rodín, vedenom sliepkou. K nim sa pripájajú niektoré kohúty na konci jesene alebo v zime až do februára. Mláďatá dospievajú v treťom roku. Potrava: listy a výhonky dubov a iných stromov, krov a rastlín, čerešne, maliny, brusnice, papradie, dážďovky, kukly termitov a húsenice.

Dĺžka: 

♂ asi 60 cm ; ♀ asi 60 cm

Hmotnosť: 

♂ asi 1,5 kg ; ♀ asi 1 kg

Opis: 

Kohút: má hlavu čiernu s čiernym chocholom po stranách oranžovým. Tvár je oranžová. Náprsenka s oranžovým stredom a svetlomodrými okrajmi prekreslenými červenými škvrnami a žltým okrajom. Rožky modré, dúhovka oka hnedá, zobák čierny so svetlou špičkou. Celkové operenie je gaštanovohnedé s čiernym a krémovým prekreslením. Po celom tele má krémové bodky, väčšie ako iné tragopany. Opäť sa smerom k chvostu zväčšujú a na hrvoli a prsiach sa zlievajú do celistvej krémovej. Nohy sú ružovočervené. Sliepka: je podobná ostatným sliepkam rodu Tragopan, obočnica je oranžová. Mláďa: podobné samici. 

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok

Rodičovstvo:  

zistené monogamné aj polygamné správanie

Znáška: 

2 – 4 vajcia

Inkubačná doba: 

28 dní

Krmivo: 

ako tragopan obyčajný

Chov: 

podobný ako tragopan obyčajný

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

trávový základ: 40 m²

Stav v zajatí:  

Vzácny.

Stav v prírode:  

Jeho areál výskytu sa postupne triešti kvôli ťažbe dreva a premene krajiny na poľnohospodársku. Zraniteľný (VU), CITES I.


Všetky duhy rodu Tragopan:

  1. tragopan čiernohlavý Tragopan melanocephalus (Gray, 1829) VU
  2. tragopan obyčajný Tragopan satyra (Linnaeus, 1758) NT
  3. tragopan Temminckov Tragopan temminckii (Gray, 1831) LC
  4. tragopan Blythov Tragopan blythii (Jerdon, 1870) VU
  5. tragopan Cabotov Tragopan caboti (Gould, 1857) VU


© Deno 2005 - 2013