tragopan čiernohlavý Tragopan melanocephalus

(Gray, 1829)

Iné mená: 

západný rožkatý tragopan, satyr čiernohlavý

Poddruhy: 

nerozoznávajú sa

Areál výskytu:  

Západné Himaláje (v Pakistane a Indii).

Biotop: 

Horské lesy vo výške 1300 – 3600 m n. m.

Biológia: 

Nie je veľa informácií. Všeobecne sa dá povedať, že sa podobá ostatným tragopanom, aj keď sa údajne tento druh menej vyhýba otvorenejším stanovištiam. O rozmnožovaní takisto chýbajú informácie, ale sú predpoklady o monogamii a o všeobecnej podobnosti s ostatnými tragopanmi. 

Dĺžka: 

♂ okolo 70 cm ; ♀ asi 60 cm

Hmotnosť: 

♂ okolo 2 kg ; ♀ okolo 1,3 kg

Opis: 

Najtmavší, zo všetkých trgopanov. Kohút: má čiernu hlavu s chocholom, ako iné druhy tragopanov. Po stranách krku má červené perie, ktoré tvorí akúsi hrivu. Na hrvoli a vpredu na spodnom krku má svetlejšie červené perie, inak je hnedostrakatý s bielymi bodkami, ohraničenými čiernym krúžkom. Smerom k chvostu sa bodky zväčšujú a na nadchvostových krovkách sú bodky najväčšie bez výrazného čierneho ohraničenia. Na dolných patriách sú bodky hustejšie. Na ohyboch krídel je opäť červená farba. Chvost je čierny, nohy ružové, zobák čierny a oko hnedé. Holá koža na tvári je červená, vztýčiteľné rožky modré a kožená náprsenka modrá v strede a ružová na okraji. Sliepka: je podobná sliepke tragopana obyčajného, ale je navrchu tmavšia a naspodku svetlejšia. Mláďa: podobné samici.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok

Rodičovstvo:  

asi monogamné (pozri: Biológia)

Znáška: 

neznáma, ale pravdepodobne 3 – 4 (2 - 6) vajcia 

Inkubačná doba: 

28 dní

Krmivo: 

ako tragopan obyčajný

Chov: 

Aj keď v 19. storočí sa doviezlo cez 50 jedincov, vymizli a v súčasnosti sa v zajatí nechová. (Pozri nižšie)

Stav v zajatí:  

Ide o najvzácnejšieho tragopana v zajatí i v prírode. (Pozri nižšie)

Stav v prírode:  

Jeho výskyt je veľmi obmedzený. Populácie sa odhadujú na niekoľko tisíc jedincov. Ohrozuje ho narúšanie biotopov. V súčasnosti prebiehajú programy chovu v zajatí v krajinách jeho výskytu. Zraniteľný (VU), CITES I.


Všetky duhy rodu Tragopan:

  1. tragopan čiernohlavý Tragopan melanocephalus (Gray, 1829) VU
  2. tragopan obyčajný Tragopan satyra (Linnaeus, 1758) NT
  3. tragopan Temminckov Tragopan temminckii (Gray, 1831) LC
  4. tragopan Blythov Tragopan blythii (Jerdon, 1870) VU
  5. tragopan Cabotov Tragopan caboti (Gould, 1857) VU


© Deno 2005 - 2013