tragopan Blythov Tragopan blythii 

(Jerdon, 1870)

Iné mená: 

sivobruchý tragopan, satyr Blythov

Poddruhy: 

2: nominátny Tragopan blythii blythii a Molesworthov T. b. molesworthi

Areál výskytu:  

Severovýchodná India, severozápadný Mjanmar a južný Tibet.

Biotop: 

Hlboké horské lesy s hustým podrastom vo výške od 1500 – 3300 m n. m.

Biológia: 

Je málo informácií z prírody aj zo zajatia. Ale na základe doteraz zistených údajov je podobná ako u predchádzajúcich tragopanov.

Dĺžka: 

♂ cca 70 cm ; ♀ 60 cm

Hmotnosť: 

♂ do 2 kg ; ♀ 1 - 1,5 kg

Opis: 

Kohút: má tvár žltú, čelo s čiernym chocholom, po bokoch oranžovým. Ohraničenie tváre je čierne. Rožky sú modré a náprsenka jasnožltá s modrým okrajom. Krk je oranžovočervený, celý vrch tela čiernohnedo vlnkovaný s oranžovočerveným ukončením pier v strede s bielou bodkou. Smerom k chvostu sa bodky zväčšujú. Nadchvostové krovky sú dlhé s čiernym lemom pred bielym ukončením a majú na oranžovom pozadí bielu škvrnu v tvare písmena V. Chvost je čierny, prsia a brucho sú sivočervené s nevýraznými bodkami. Nohy má ružové, oko hnedé, zobák čierny.

Sliepka: je podobná sliepke tragopana obyčajného, ale je väčšia a bledšia na hrvoli a prsiach. Mláďa: Podobné sliepke.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok

Rodičovstvo:  

monogamné

Znáška: 

2 – 4 vajcia 

Inkubačná doba: 

28 – 30 dní

Krmivo: 

ako tragopan obyčajný

Chov: 

Málo sa chová a je jedným z najvzácnejších bažantov v zajatí. Predošlé importy v zajatí zakrátko vyhynuli. Chovatelia sa teraz s pomocou WPA a iných snažia nové importy udržať a rozšíriť. Chov je podobný ako u ostatných tragopanov. Niektorí chovatelia ich však považujú za viac náchylné na choroby a stres. Novšie ohlasy zas hovoria, že kuriatka sú veľké, odolné a ľahko sa chovajú. Aj keď ich areál výskytu zasahuje južnejšie, ako pri iných tragopanoch, nemajú problémy s chladným počasím a v horúčavách potrebujú tieň. Tiež používajú vyvýšené hniezda.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

zatrávnená: 50 - 60 m²

Stav v zajatí:  

Vzácny.

Stav v prírode:  

Rozšírený nesúvislo, stavy sa odhadujú na niekoľko tisíc jedincov. Ohrozuje ho lov a úbytok biotopov. Zraniteľný (VU), CITES I.


Všetky duhy rodu Tragopan:

  1. tragopan čiernohlavý Tragopan melanocephalus (Gray, 1829) VU
  2. tragopan obyčajný Tragopan satyra (Linnaeus, 1758) NT
  3. tragopan Temminckov Tragopan temminckii (Gray, 1831) LC
  4. tragopan Blythov Tragopan blythii (Jerdon, 1870) VU
  5. tragopan Cabotov Tragopan caboti (Gould, 1857) VU


© Deno 2005 - 2013