okáč tmavý Polyplectron emphanum  

Temminck, 1831

Iné mená: 

Mladý samec pred vyfarbením

Napoleonov páví bažant, bažant palawanský, Emphania emphanum

Poddruhy: 

netvorí , ale diskutuje sa o variáciách v rozsahu bielej farby nad okom

Areál výskytu:  

ostrov Palawan (Filipíny), endemit

Biotop: 

nížinné dažďové lesy do výšky 800 m n. m. 

Biológia: 

Plachý. Žije skrytým spôsobom života a pri najmenšom vyrušení uniká do vegetácie. Dá sa lokalizovať najmä podľa hlasu, alebo podľa tokanísk v poraste. Nie je jasné, či je polygamný alebo monogamný. Hniezdna sezóna sa odhaduje na obdobie medzi decembrom a aprílom. Samica si v hustej tráve pod kríkom vybuduje plytkú priehlbinu, ktorú vystelie listami. V prírode sa zaznamenala znáška dvoch ružovokrémových vajec. Potrava sa skladá zo semien, bobúľ, hmyzu a jeho lariev a ďalších malých bezstavovcov.

Dĺžka: 

Detail mladého samca pred vyfarbením

♂ okolo 50 cm ; ♀ okolo 40 cm

Hmotnosť: 

♂ okolo 0,4 kg ; ♀ okolo 0,3 kg

Opis: 

Kohút: má vysoký chochol a hlavu čierne so zeleným leskom. Nad hnedým okom, s červeným okružím, má biely pás, ktorí sa na tyle spája s náprotivným pásom a strácajú sa na zadnom krku. Pod okom, za nasadením sánky, je zas biela škvrna. Krk, prsia a brucho sú čierne s kovovým leskom. Perie zadného krku a malé krovky krídel majú široké modré kovovolesklé lemy, veľké krovky a ramenné letky majú tieto lemy v tvare písmena „V“. Chrbát, kostrč a chvost sú čierne s malými krémovými bodkami, podobnými ako má okáč činkvis. Chvostové perá a ich krovky majú po páre dúhových modrých ôk, lemovaných čiernym a vonkajším tmavošedým lemom. Toto perie ukončuje tmavý lem s úzkym svetlým lemom. Sliepka: je hnedá, jemnučko škvrnitá. Na tvári má matné biele operenie, podobné samcovej bielej kresbe, ale okružie oka je čierne. Chochol je tmavohnedý, kratší, oko je hnedé. Obidve pohlavia majú sivé nohy a čierny zobák. Mláďa: Takmer ako samica, ale mladým kohútom sa skoro objavujú tmavé škvrny na krídlach.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

2. rok (kohúty môžu byť dospelé už v 1. roku, hoci operenie sa vyvíja až do 3. roku, sliepky začínajú zvyčajne niesť v 2. roku)

Sliepka 

Rodičovstvo:  

nie je jasné

Znáška: 

2 – 5 vajec 

Inkubačná doba: 

18 – 19 (20) dní

Krmivo: 

ako pre ostatné pávie bažanty (pozri: okáč činkvis)

Chov: 

Je pokladaný za najkrajšieho z okáčov, preto je aj najviac vyhľadávaný. Je dosť háklivý a vyžaduje kúrenie v zime. Mal by mať bohato zarastenú voliéru. Sliepky sú známe tým, že v takomto prostredí samy inkubujú vajcia. Podobne ako sliepky okáča činkvisa, ponúkajú potravu kuriatkam zo svojho zobáka. Pri umelom odchove zvoľte náhradné techniky, lebo kuriatka môžu mať problémy s učením sa prijímať potravu. Živému krmivu väčšinou neodolajú, aj dospelé vtáky ho veľmi rady lovia. Vhodné je podávať sekané zelené krmivo, ovocie a zeleninu v ktoromkoľvek veku.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

10 m²

Stav v zajatí:  

Nie je bežný (zraniteľný).

Stav v prírode:  

Miestami bežný, ale stále existujú obavy, pretože jeho obľúbený biotop bol veľmi zdevastovaný a nie je jasné do akej miery mu vyhovujú vyššie nadmorské výšky. S devastáciou lesov sa zvýšila aj miera lovenia. Ohrozený (VU), CITES I.


Všetky druhy a rody pávích bažantov:© Deno 2005 - 2010