okáč hainanský Polyplectron katsumatae

Rothschild, 1906

Iné mená: 

?

Poddruhy:

netvorí, je tiež považovaný za poddruh okáča činkvisa

Areál výskytu:  

Hainan (endemit).

Biotop: 

Tropické stálezelené lesy do výšky 1200 m n. m.

Biológia: 

Nie sú informácie, ale dá sa predpokladať, že sa podobá ostatným okáčom. Vzácne pozorovaný.

Dĺžka: 

♂ 50 - 65 cm ; ♀ 40 - 45 cm

Hmotnosť: 

♂ okolo 0,5 kg

Opis: 

Kohút: Vyzerá ako miniatúra okáča činkvisa. Je ale tmavší, hnedší a má kratší chochol. Oká na plášti a krídlach sú zelenomodré s čistobielym na konci rozšíreným lemom. Oká na chvoste majú neprerušený sivý lem. Sliepka: Je podobná sliepke činkvisa, ale oká má oceľovomodré. Mláďa: Neexistuje podrobný opis, ale dá sa predpokladať, že sa podobá sliepke.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

nie sú informácie

Rodičovstvo:  

nie sú informácie

Znáška: 

nie sú informácie 

Inkubačná doba: 

nie sú informácie

Krmivo: 

zrejme ako pri ostatných okáčoch

Chov: 

nie sú informácie

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

zrejme ako pri ostatných okáčoch

Stav v zajatí:  

nie sú informácie

Stav v prírode:  

Zriedkavý až vzácny. Vážne ho ohrozuje úbytok biotopov. V minulosti sa vyrúbali tri štvrtiny hainanských lesov a tento bažant bol aj ochranársky priraďovaný k činkvisovi a tým zanedbávaný. Údajne je stále lovený na konzum, aj keď je chránený zákonom. Ohrozený (UR). 


Všetky druhy a rody pávích bažantov:© Deno 2005 - 2010