bažant perlový Rheinardia ocellata  

(Elliot, 1871)

Iné mená: 

Rheinardov okatý bažant, chocholatý argus

Poddruhy: 

2: nominátny alebo Rheinardov Rheinardia ocellata ocellata a malajský R. o. nigrescens

Areál výskytu:  

R. o. ocellata: centrálny Vietnam, východný Laos ; R. o. nigrescens: centrum Malajského polostrova

Biotop: 

Tropické stálezelené lesy (primárne, ťažené aj sekundárne) do výšky cca 1900 m n. m.

Biológia: 

Je veľmi plachý a nie je ľahké ho nájsť, aj keď v niektorých oblastiach je stále bežný a často ho možno počuť. Jeho prítomnosť prezrádzajú aj tokaniská. Pri vyrušení radšej uniká cez porast. Mimo obdobia hniezdenia býva samotár, v dobe rozmnožovania má kohút niekoľko sliepok. Predpokladá sa, že hniezdiť začína v marci. Pri toku samec vztyčuje dohora chvostové perá, na voľnom priestranstve obchádza sliepku, zvesuje pri tom krídla a vztyčuje chochol. Samica si potom vybuduje na zemi plytkú jamku a skromne ju vystelie rastlinným materiálom. Znesie dve tmavoružovohnedé vajcia s červenohnedými bodkami. Na znáške sedí 25 dní a aj o mláďatá sa stará sama, vodí ich a ochraňuje. Potravou tohto bažanta sú hlavne rôzne bobule, červy, hmyz, listy, ovocie a príležitostne obojživelníky. Na noc vylietavajú do korún stromov, kde hradujú. Tiež značnú časť dňa trávia v úkryte hustých konárov stromov.

Dĺžka: 

♂ 230 cm, chvost 150 – 175 cm ; ♀ cca 75 cm, chvost cca 40 cm

Hmotnosť: 

nie sú informácie

Opis: 

Kohút: je prevažne sivohnedý, celý posiaty malými bielymi bodkami na spôsob perličky. Na hlave má dvojfarebný hustý chochol. Je biely s hnedočiernou čelnou časťou. V pokoji je priľahnutý na hlave a smeruje dozadu ako dlhý príčesok. Ponad hnedé oko je prekreslený svetlý pás od zobáka až na temeno, takisto brada a hrdlo sú tónované cez svetlohnedú do biela. Zobák je rohovinový s tmavším poľom v okolí nozdier. Chvostové perá sú veľmi dlhé. Najdlhšie a aj najširšie (takmer 13 cm) sú prostredné perá. Majú gaštanovohnedé bodky, o čosi väčšie ako spomínané biele perlovanie. Nohy sú tmavosivé.  Sliepka: je menšia s menším chocholom a oveľa menším chvostom. Je prevažne gaštanovohnedá s priečnym čiernym páskovaním. Kresba na hlave je podobná samcovi. Mláďa: Podobá sa sliepke a mladé kohúty dostávajú znaky dospelých už pri prvom pŕchnutí, konečnú dĺžku chvosta však dosahujú až po piatom roku života. Poddruh nigrescens má dlhší chochol, je menší a tmavší s výraznejším perlovaním.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

3. rok (perie chvosta kohútom dorastá do plnej dĺžky až v 6. roku)

Rodičovstvo:  

polygamné

Znáška: 

2 vajcia 

Inkubačná doba: 

24 – 25 dní

Krmivo: 

ako pre pávie bažanty (pozri: okáč činkvis)

Chov: 

Nechová sa, iba v ZOO a podobných organizáciách v jeho krajine pôvodu a v zajatí je v súčasnosti len pár kusov. Informácie o chove a starostlivosti nie sú k dispozícii. Sú to veľké vtáky, skoro ako pávy, preto potrebujú väčší a husto zarastený priestor s množstvom úkrytov a hradovacích miest a predpokladá sa, že podobne ako pri pávoch, ide o dlhoveký druh.

Odporúčaná veľkosť voliéry: 

20 – 30 m²

Stav v zajatí:  

Veľmi vzácny.

Stav v prírode:  

Zriedkavý až bežný. Jeho areál výskytu je však malý a poddruhy sú veľmi výrazne oddelené. Je ohrozený ničením biotopov a lovom. Takmer ohrozený (NT), CITES I.


Všetky druhy a rody pávích bažantov:© Deno 2005 - 2010