okáč horský Polyplectron inopinatum  

(Rothschild, 1903)

Iné mená: 

Rothschildov páví bažant, malajský bronzovochvostý bažant, zrkadlový bažant, Chalcurus inopinatum

Poddruhy: 

netvorí

Areál výskytu:  

centrum Malajského polostrova

Biotop: 

Neporušené horské lesy vo výške 900 - 1800 m n. m.

Biológia: 

Pozorovaný v drsnom horskom teréne, hlavne na čistinkách. Je tiež veľmi plachý. Živí sa hmyzom a bobuľami. Tok sa podobá viac okáčovi bronzovému. Obdobie rozmnožovania závisí asi od počasia, ale zrejme vrcholí vo februári. Podľa sfarbenia sa predpokladá monogamia, ale opäť bez jasných dôkazov. Dve hniezda sa našli na zemi so znáškou dvoch krémovobielych vajec.  

Dĺžka: 

♂ asi 65 cm ; ♀ okolo 45 cm

Hmotnosť: 

?

Opis: 

Kohút: má hlavu, krk, brucho a boky tela sivé, jemne prskané. Hlava a tvár je bieloprskaná. Krídla, chrbát, kostrč a chvostové krovky majú gaštanovohnedý nádych a sú jemne priečne čiernopáskované. Krovky krídel a lopatky majú malé zelenolesklé oká so svetlou škvrnou pred okom. Na chvostových perách a chvostových krovkách má po páre podlhovastých zelenolesklých ôk, na sivom svetlobodkovanom podklade. V toku rozprestiera chvost, dvíha ho kolmo hore a hlboko predklonený ukazuje štíty krídel. Chvost je dlhší ako pri okáčovi činkvisovi, malajskom, či tmavom, preto vejár z chvostových pier nie je okrúhly, ale špicatejší. Oko je hnedé, zobák čierny, nohy sivé. Sliepka: Je podobná, menšia s kratším chvostom takmer bez ôk a menšími, čiernymi okami na krídlach. Mláďa: Podobá sa sliepke.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

1. rok (operenie je matnejšie a vyvíja sa)

Rodičovstvo:  

predpokladá sa monogamia

Znáška: 

2 vajcia 

Inkubačná doba: 

19 – 21 (22 – 23 ?) dní

Krmivo: 

ako pre pávie bažanty (pozri: okáč činkvis)

Chov: 

Okáč horský sa javí byť o čosi odolnejší, ale zdá sa, že mladé vtáky nesú vajcia s extrémne slabými zárodkami, pretože kuriatka len zriedka prežijú dlhší čas. Keď ale dosiahnu vek okolo troch rokov, oplodnenosť sa dosť zlepší (od jedného páru až deväť oplodnených vajec za sezónu). Radi nesú do vyvýšených hniezd.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

10 – 15 m²

Stav v zajatí:  

Vzácny.

Stav v prírode:  

Vzácny až pomerne bežný. Predpokladá sa stabilita alebo slabý pokles populácie. Nevie sa veľa o ich presných stavoch a areál výskytu je malý. Zraniteľný (VU), CITES III (Malajzia).


Všetky druhy a rody pávích bažantov:© Deno 2005 - 2010