okáč bornejský Polyplectron schleiermacheri

Bruggemann,1877

Iné mená: 

bornejský páví bažant

Poddruhy: 

netvorí, niektorí autori ho považujú za poddruh okáča malajského

Areál výskytu:  

Borneo

Biotop: 

Primárne nížinné dažďové lesy vo výške od 300 do 1000 m n. m..

Biológia: 

Najnovšie objavený okáč s malým množstvom pozorovaní, preto nie je veľa informácií z prírody. Predpokladá sa, že je polygamný. Odhaduje sa, že hniezdna sezóna trvá od októbra do marca. V zajatí sa zaznamenali tri znášky. 

Dĺžka: 

♂ okolo 50 cm ; ♀ okolo 35 cm

Hmotnosť: 

?

Opis: 

Kohút: je podobný okáčovi malajskému. Inak má bradu, stred krku a pŕs biele, ohraničené tmavým lesklým zelenomodrým perím, ktoré siaha až po brucho. Hlava je sivá s chocholom, smerujúcim dopredu a zeleným leskom na špičke. Tiež má oranžovú tvár, avšak ohraničenú čiernym perím a sivomodré oko. Sliepka: je podobná sliepke okáča malajského, ale je červenšia a má kratší chvost. Mláďa: Asi podobné sliepke. Zrejme nie je oficiálne opísané.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

?

Rodičovstvo:  

?

Znáška: 

1 vajce 

Inkubačná doba: 

?

Krmivo: 

? (pravdepodobne ako iné okáče)

Chov: 

Starostlivosť asi podobná ako u okáča malajského. Iné informácie nie sú k dispozícii.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

Stav v zajatí:  

Extrémne vzácny.

Stav v prírode:  

Extrémne vzácny. Veľmi málo pozorovaný, ale našlo sa perie. Je možné, že sa špecializuje na náplavové lesy, čo ho môže dostať do veľmi nebezpečnej situácie. Ohrozený (EN), CITES II.


Všetky druhy a rody pávích bažantov:© Deno 2005 - 2010