okáč bronzový Polyplectron chalcurum  

Lesson, 1831

Iné mená: 

bronzovochvostý (páví) bažant, Lessonov alebo sumatranský páví bažant, Chalcurus chalcurum

Poddruhy: 

2: juhosumatranský Polyplectron chalcurum chalcurum a severosumatranský P. ch. scutulatum (Vedú sa spory o legalizácii poddruhu scutulatum, pretože rozdiely medzi ním a nominátnym poddruhom sú malé a aj medzi jedincami existujú veľké variácie.)

Areál výskytu:  

západná Sumatra (endemit)

Biotop: 

Rôzne typy horských lesov vo výškach od 500 – 1700 m n. m.

Biológia: 

Údajne je veľmi plachý a uniká aj pri najmenšom vyrušení. V zajatí bol pozorovaný tok, pri ktorom rozprestiera krídla, chvost len čiastočne a vodorovne ho otáča k samici. Podľa sfarbenia sa predpokladá monogamia, ale nie sú k dispozícii údaje o rozmnožovaní z divočiny. V zajatí samica znáša 2 krémovobiele vajcia a sedí na nich 22 dní.

Dĺžka: 

♂ okolo 60 cm ; ♀ okolo 40 cm

Hmotnosť: 

♂ 0,4 - 0,6 kg ; ♀ do 0,3 kg cm

Opis: 

Kohút: Dosť fádne sfarbený, malý bažant. Je prevažne gaštanovohnedý, na krídlach, chrbáte a chvoste s priečnym čiernym páskovaním. Chvostové perá majú pred ukončením široké bronzovozelené lemy a sú ukončené šedožltým bodkovaním. Samec má na sivých nohách dve ostrohy. Zobák je čierny, oko hnedé. V toku vztyčuje malý chochol. Sliepka: je menšia s kratším chvostom. Mláďa: Podobné sliepke, ale matnejšie s bledšie červenohnedým operením. 

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

1. rok

Rodičovstvo:  

predpokladá sa monogamia

Znáška: 

2 vajcia 

Inkubačná doba: 

22 dní

Krmivo: 

ako pre pávie bažanty (pozri: okáč činkvis)

Chov: 

Starostlivosť a ustajnenie ako iné okáče. Kúrenie v zime nevyhnutné.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

10 m²

Stav v zajatí:  

Vzácny.

Stav v prírode:  

V niektorých častiach areálu výskytu nie je vzácny, inde však dochádza k vyrušovaniu spojenému s ťažbou dreva. Môže byť považovaný za zraniteľného z dôvodu malého areálu výskytu a ničenia biotopov (LC). Na niektorých miestach výskytu ho lovia.


Všetky druhy a rody pávích bažantov:© Deno 2005 - 2010