bažant mikado Syrmaticus mikado

Ogilvie - Grant, 1906

Iné mená: 

tchajwanský dlhochvostý bažant 

Poddruhy: 

netvorí

Areál výskytu:  

Centrálny Tchaj-wan.

Biotop: 

Primárne horské lesy (bol pozorovaný aj v sekundárnych biotopoch) – ihličnaté a zmiešané s hustým podrastom bambusov a rododendronov od 1800 – 3300 m n. m.

Biológia: 

Tichý a plachý. Cez deň sa zdržuje v hustom poraste, alebo v jeho blízkosti a pri vyrušení sa v ňom ticho ukryje. Za potravou vychádza ráno a večer na otvorené miesta. Tam zbiera rôzne bobule, ovocie, semená; ozobáva listy a trávu a tiež žerie veľa hmyzu a jeho lariev, hlavne mláďatá. Nie je isté, či je monogamný alebo polygamný. O rozmnožovaní v prírode je málo poznatkov. Našli sa nejaké hniezda urobené nad zemou. Samica má údajne väčší areál ako samec a aj ten sa mení v priebehu roka. Znáša krémovobiele až okrovobiele vajcia. 

Dĺžka: 

♂ 90 cm, chvost cca 50 cm ; ♀ 50 cm, chvost 17 – 22 cm

Hmotnosť: 

♂ 1,3 kg ; ♀ 1 kg 

Opis: 

Kohút: je celý tmavomodrý s kovovým leskom. Perá sú lemované. Má biely pruh cez krídla a úzke biele pravidelné pruhy na chvoste. Sliepka: je strakatá gaštanovohnedo, čierno a bielo. Brada a predný krk sú sivé. Chvost je okrovo – čierno priečne páskovaný. Obidve pohlavia majú sivé nohy a zobák, hnedé oči a červenú tvárovú ružicu, ktorá sa samcom v toku zväčšuje do lalokov. Mláďa: Podobné samici, ale svetlo škvrnité na hlave a krku. Kohútikom sa skoro objavuje pásikavá kresba na chvoste.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

1. rok

Rodičovstvo:  

nie je jasné

Znáška: 

5 – 10 vajec, 55 x 39 mm

Inkubačná doba: 

27 dní

Krmivo: 

normálne bažantie krmivo

Chov: 

Podobný ako u bažanta Elliotovho. Údajne majú radi veľa zeleného krmiva. Niektorí autori to nepotvrdzujú. Sliepka je tmavšia ako ostatné Syrmaticus druhy a má pozdĺžne prúžky.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

20 m²

Stav v zajatí:  

Dobrý. Je dobre usadený v zajatí, ale v posledných rokoch sa vynárajú problémy zapríčinené inbreedingom. Je potrebná nová krv.

Stav v prírode:  

Počty sa zdajú byť stabilizované a odhadujú sa na niekoľko tisíc kusov. Jeho areál výskytu sa prekrýva s areálom bažanta sedlatého Lophura swinhoe, ale ten sa vyskytuje v nižších nadmorských výškach a obidva sú chránené v niekoľkých parkoch a rezerváciách. Ohrozuje ho úbytok vhodných biotopov. Takmer ohrozený (NT). CITES I.


Všetky druhy rodu Syrmaticus:

  1. bažant Elliotov Syrmaticus ellioti (Swinhoe, 1872) VU
  2. bažant Humeovej Syrmaticus humiae (Hume, 1881) NT
  3. bažant mikado Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant, 1906) NT
  4. bažant medený Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830) NT
  5. bažant kráľovský Syrmaticus reevesii (Gray, 1829) VU


© Deno 2005 - 2010