bažant Elliotov Syrmaticus ellioti  

(Swinhoe, 1872)

Iné mená: 

bažant pásavý, bielokrký dlhochvostý bažant, čínsky pásavochrbtý bažant, Callophasis ellioti

Poddruhy: 

netvorí

Dospelý samec

Areál výskytu:  

juhovýchodná Čína

Biotop: 

Stálezelené ihličnaté a listnaté lesy, husté porasty bambusov a krov vo výške od 300 do 1900 m n. m.

Biológia: 

Veľmi plachý. Mimo obdobia rozmnožovania sa zdržuje v menších skupinách, asi rodinách. V skupinách si hľadá aj potravu. Buď skoro ráno alebo neskoro popoludní. Hrabe a kope podobne ako bažant kráľovský, inak sa živí listami, bobuľami a inými plodmi, semenami a pod. Nie je jasné, či je monogamný alebo polygamný, lebo v období hniezdenia bol pozorovaný v pároch i v triách. Hniezdi asi od marca do mája. Sliepky znášajú do jednoduchého hniezda 6 – 8 vajec s ružovým alebo krémovým nádychom. Sedia na nich samy 25 dní. Potrava mláďat sa skladá hlavne z hmyzu.

Dĺžka: 

♂ 80 cm, chvost 40 cm ; ♀ 50 cm, chvost 17 – 19 cm

Hmotnosť: 

♂ 1,0 - 1,3 kg ; ♀ 0,7 kg

Opis: 

Kohút: má hlavu bielosivú na záhlaví a po bokoch krku, čelo je gaštanovohnedé, brada a horný predný krk čierny. Tvárová ružica je červená, v toku sa zväčšuje do lalokov. Ostatné operenie tela je zlatohnedé, lesklé, svetlolemované. Spodný chrbát a kostrč sú úzko bielolemované, boky tela prsia a brucho široko bielolemované. Na prsiach sa lemy zlievajú do čistobielej. Biele pásy má aj pozdĺž nasadenia krídel a tvoria ich aj lemy najväčších krídlových kroviek a predlakťových a ramenných letiek. Chvost je rovnomerne priečne páskovaný hnedobielo. Krídlové krovky majú na ramene čierny nádych s kovovým leskom. Zobák je svetlorohovinový, nohy svetlosivé, dúhovka svetlohnedá.  Sliepka: je strakatá v odtieňoch krémovohnedej, gaštanovohnedej, sivej až čiernej. Na prsiach, bruchu a bokoch tele má podobné biele lemy ako kohút. Hlava je hnedosivá s tmavším pásom od zobáka cez čelo až po záhlavie. Červená koža an tvári je viditeľná len nad okom. Dúhovka oka je hnedá, zobák tmavorohovinový až sivý, nohy sivé. Mladé: Ako sliepky, ale bledšie a s bielym krkom. Kohútiky rýchlo dostávajú kresbu na chvoste.

 

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

1. rok (kohúty pohlavne dospievajú zvyčajne v 2. roku, ročné sliepky so starším kohútom znášajú oplodnené vajcia)

Dospelá sliepka

Rodičovstvo:  

nie je jasné

Znáška: 

6 – 8 vajec (aj 15)

Inkubačná doba: 

25 dní

Krmivo: 

normálne krmivo pre bažanty

Chov: 

Kohúty môžu byť agresívne voči sliepkam. Preto vytvorte viac úkrytov vo voliére alebo zopnite, prípadne zastrihnite kohútovi ručné letky na jednom krídle, aby sliepka mohla uniknúť pred prenasledovaním na vysoké bidlá. Sú to lesné vtáky, cítia sa dobre vo väčšej zarastenej voliére. Kohúty sa zvyčajne chovajú s 1 – 3 sliepkami (je potrebný dostatok úkrytov a miest pre hniezdo!). Sú veľmi otužilé a znesú aj silné mrazy. Sliepky sa podobajú sliepkam ostatným Syrmaticus druhom. Krížence sú často plodné, preto venujte pozornosť pri výbere a nákupe vtákov ich znakom. Mladé kohútiky sa dajú rozlíšiť už v 2 mesiacoch – na chvoste sa objavujú priečne pásiky. Niektorí chovatelia označujú kuriatka za menej životaschopné s potrebou použitia „učiteľa“.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

20 m²

Stav v zajatí:  

Početný a dobre usadený.

Stav v prírode:  

Vyskytuje sa v najhustejšie zaľudnených oblastiach Číny, kde je dosť lovený pre mäso a ohrozuje ho aj štiepenie areálu výskytu kvôli poľnohospodárskym aktivitám. Aj keď sa teraz zistilo, že na niektorých miestach môže byť bežný, jeho stavy sa odhadujú len na niekoľko tisíc kusov. Jeho budúcnosť je možno v chránených oblastiach, kde sa dosť hojne vyskytuje. Zraniteľný (VU). CITES I.


Všetky druhy rodu Syrmaticus:

  1. bažant Elliotov Syrmaticus ellioti (Swinhoe, 1872) VU
  2. bažant Humeovej Syrmaticus humiae (Hume, 1881) NT
  3. bažant mikado Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant, 1906) NT
  4. bažant medený Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830) NT
  5. bažant kráľovský Syrmaticus reevesii (Gray, 1829) VU


© Deno 2005 - 2010