bažant kráľovský Syrmaticus reevesii 

(Gray,1829)

Iné mená: 

Portrét dospelého samca

bažant Reevesov, bažant dlhochvostý, bielokorunový dlhochvostý bažant 

Poddruhy: 

netvorí 

Areál výskytu: 

Stredná Čína (Vysadený v rôznych častiach sveta, údajne sú tieto populácie schopné udržať sa len v Čechách a vo Francúzsku.)

Biotop: 

Zalesnené pohoria (redšie lesy s podrastom krovín a tráv) od 300 – 2000 m n. m. 

Biológia: 

V zime sa zdržuje skôr v skupinkách. Skoro ráno a neskoro popoludní vychádza za potravou na okraje lesov a na polia. Hrabe a kope v zemi zobákom. Pri vyplašení uteká, len v núdzi vzlieta. Patrí však k horším letcom. Na noc vylietava do korún stromov, kde hraduje. V období rozmnožovania sa kohút ozýva čirikavým zvukom a pípaním. Nie je jasné, či je monogamný alebo polygamný. (Niekedy sa udáva, že kohút máva 2 – 3 sliepky, ale mladé kohúty občas len jednu.) Samica znáša 6 – 15 olivovozelených vajec, na ktorých sedí 24 – 25 dní. Výchova mláďat a potrava sú podobné ako pri bažantovi obyčajnom

Dĺžka: 

Bažant kráľovský v bažantnici

♂ 210 cm, chvost do 180 cm, ♀ 150 cm, chvost až 45 cm 

Hmotnosť: 

♂ 0,9 – 1,5 kg , ♀ 0,73 – 1,0 kg 

Opis: 

Kohút: Vrch hlavy a obojok okolo krku až po spodnú časť zobáka sú biele. Od vrchnej časti zobáka cez oči dozadu na záhlavie zasahuje a tam sa spája biely pás s bielou škvrnou pod očami. Okružie oka je červené, prerastené čiernym riedkym perím. Biely obojok je lemovaný čiernym lemom. Ostatné operenie je prevažne zlatohnedé. Každé pero je lemované úzkym čiernym lemom. Krídlové krovky majú biely základ s čiernym silnejším lemom. Prsia až po brucho sú škoricovohnedo lemované, biele s čiernou kostrnkovou kresbou. Perie chvosta je po okrajoch zlatohnedé, má čiernu kostrnku a je čiernobielo páskované. Sliepka: Horná časť tela je škvrnitá čierno, hnedo a bielo s viacerými odtieňmi hnedej. Perie má svetlú kostrnkovú kresbu. Na hlave je úzky čiernohnedý pás od nozdier cez čelo a temeno a v záhlaví sa spája s podobnou páskou ako u kohúta, ale nezasahuje až k zobáku. Ostatné operenie hlavy, brada a krk sú krémovohnedé. Prsia, brucho a lýtka sú krémovobielo strakaté so škoricovohnedou kresbou. Chvost je jemne čierno, hnedo a bielo bodkovaný. Kohút aj sliepka majú zobák a nohy sivé a dúhovku oka tmavohnedú. Mláďa: Podobné samici, ale bledšie a matnejšie, so svetlejšou kresbou na prednom krku a hrudi. Samčekom sa na chvoste dosť skoro objavuje kresba dospelých. 

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie: 

Bažanty kráľovské a obyčajné v bažantnici

1. rok 

Rodičovstvo: 

nie je jasné 

Znáška: 

7 – 15 vajec 

Inkubačná doba: 

24 – 25 dní 

Krmivo: 

štandardné krmivo pre bažanty 

Chov: 

Veľmi bežný a nenáročný na chov. Dobre znáša aj mráz aj horúčavy. Kohúty sú agresívne, ale skôr k človeku a iným kohútom ako ku svojim sliepkam. Kuriatka sú silné a agresívne. Mali by byť chované oddelene od kuriatok iných druhov bažantov. Mohli by ich zraňovať. Kohúty sa zvyčajne chovajú s viacerými sliepkami. Ich dlhý chvost vyžaduje väčšiu voliéru, najlepšie bez rohov alebo s bidlami ďalej od stien, aby si ich nepoškodzovali. Z dôvodu bojovnosti sa odporúčajú deliace bariéry medzi susednými voliérami. Rozlišovania pohlavia: kuriatka – samčeky majú svetlejšie páperie, červenkasto hnedé, samičky hnedé. Neskôr samčekom pri chvoste vyrastá žltkasté perie, samičkám biele. 

Odporúčaná veľkosť voliéry: 

20 m², prípadne viac, aby sa minimalizovalo poškodzovanie chvosta samcov 

Stav v zajatí: 

Početný. Je najbežnejší zo všetkých druhov rodu Syrmaticus. Dokonca sa chová aj u nás (aj inde) ako lovný vták. Údajne však kohúty obhajujú väčšie teritórium ako kohúty bažanta obyčajného. Boli pokusy o introdukciu v Severnej Amerike, na Havaji, v Anglicku a Francúzsku. Stále sa v týchto oblastiach vypúšťajú pre poľovné účely, ale nie sú informácie o ich chove. Z dôvodu poklesov stavov v divočine je dôležité udržiavať genetickú diverzitu populácií v zajatí. 

Stav v prírode: 

Pred niekoľkými rokmi bol považovaný za jedného z najohrozenejších čínskych vtákov. V súčasnosti sa potvrdilo prežitie na viacerých miestach, ale areál je roztrieštený a pokles stavov asi stále pretrváva. Je často lovený kvôli mäsu aj periu. Ďalšou hrozbou je úbytok lesných biotopov. Zraniteľný (VU). 

Poznámka: 

Je to skutočne kráľovský vták. Majestátny s dlhokánskym chvostom, jeho sfarbenie je triezve, ale vkusné a kontrastné. Je nazvaný po britskom prírodovedcovi a obchodníkovi, ktorý poslal prvé exempláre do Anglicka.


Pozrite si fotky bažantov kráľovských:

Portrét
 samca
Samec
 spredu
Samec
 zozadu
Portrét samice Samice

Všetky druhy rodu Syrmaticus:

  1. bažant Elliotov Syrmaticus ellioti (Swinhoe, 1872) VU
  2. bažant Humeovej Syrmaticus humiae (Hume, 1881) NT
  3. bažant mikado Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant, 1906) NT
  4. bažant medený Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830) NT
  5. bažant kráľovský Syrmaticus reevesii (Gray, 1829) VU


© Deno 2005 - 2010