bažant medený Syrmaticus soemmerringii

(Temminck, 1830)  

Iné mená: 

Dospelý samec

bažant Soemmeringov

Poddruhy: 

5: Soemmeringov Syrmaticus soemmeringii soemmeringii, scintillating S. s. scintillans, Ijimov S. s. ijimae, shikokský S. s. intermedius, pacifický S. s. subrufus (Existujú dosť veľké individuálne variácie a niektoré poddruhy sa považujú za neplatné.)

Areál výskytu:  

Japonsko (endemit)

Biotop: 

Ihličnaté a listnaté lesy vo výške do 1800 m n. m.

Biológia: 

Pozorovaný jednotlivo, v pároch, prípadne v skupinkách. Často sa vyskytuje v blízkosti roklín a horských potokov v hlbokých lesoch, ale dokonca aj v blízkosti dedín. Hraduje zvyčajne na boroviciach. V období rozmnožovania ho často počuť. V zimnom období zostupuje do údolí, ale vo svojom domove sa zdržuje po celý život. Niektoré poddruhy sa údajne zdržujú v krovinatých miestach v blízkosti ciest. Nie je jasné, či je monogamný, aj keď boli pozorované páry, bola pozorovaná a potvrdená aj polygýnia. Samica znáša do plytkej priehlbiny (vystlanej lístím) v tráve alebo pod stromom 6 – 7, ale aj 13 krémových vajec. Hniezdenie trvá od marca do mája. Výchova mláďat a potrava sú podobné ako u bažanta obyčajného.

Dospelá samica

Dĺžka: 

♂ 90 – 130 cm, chvost 50 – 75 cm ; ♀ 50 - 55 cm

Hmotnosť: 

cca 1 kg

Opis: 

Kohút: je prevažne hnedý v rôznych odtieňoch, od krémovohnedej, či dokonca slamovožltej, až po tmavohnedú, či čiernohnedú. Perie je lemované, má kostrnkovú kresbu a medený lesk. Na kostrči, a niektoré poddruhy aj na krídlových krovkách, bokoch tela a bruchu môžu mať biele lemy. Chvost je široko priečne páskovaný v odtieňoch operenia. Dúhovka oka je hnedá, koža na tvári červená a v toku sa zväčšuje. Zobák a nohy sú tmavorohovinové, zobák má svetlú špičku. Sliepka: Hnedostrakatá s čiernou vnútornou kresbou na perách s prípadnými bielymi lememi na krovkách krídel a vonkajších  chvostových perách. Inak podobná ostatným sliepkam rodu Syrmaticus. Mláďa: Podobné samici, samčekom sa skoro objavuje na chvoste vzor dospelých. 

Perie bažanta medeného

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

1. rok

Rodičovstvo:  

nie je jasné, pozorovaná aj monogamia aj polygýnia

Znáška: 

6 – 13 vajec

Inkubačná doba: 

24 – 25 dní

Krmivo: 

štandardné krmivo pre bažanty

Detail peria bažanta medeného

Chov: 

V Japonsku sa chová na poľovné účely vo veľkých množstvách na farmách podobne ako u nás bažant obyčajný. Problémy sú ale s agresivitou kohútov voči svojim sliepkam. Preto ich chovajú oddelene a používajú umelú insemináciu (oplodnenie). Drobnochovatelia zas držia kohúty oddelene od sliepok vo vedľajších voliérach s obmedzeným prístupom ku sliepkam alebo ich chovajú spolu vo veľkých voliérach s množstvom úkrytov a vyvýšených bidiel, aby mala sliepka možnosť úniku, alebo zopínajú kohútom krídla, prípadne im ich zostrihávajú. Sú však aj výnimky, keď chovatelia mali harmonizujúce páry s miernymi kohútmi, to sú ale skôr výnimky. Pri zostavovaní páru sa odporúča najprv umiestniť kohúta vo vedľajšej voliére s vizuálnym kontaktom so sliepkou (len pletivo bez ochranných líšt) a sledovať jeho správanie.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

20 m²

Stav v zajatí:  

Mimo Japonska ojedinelý, najbežnejší je scintillating a Ijimov, shikokský a pacifický sú vzácne a soemmering sa v zajatí nevyskytuje.

Stav v prírode:  

Predtým bol hojný, teraz je skôr zriedkavý. Dôvodom poklesov bol nadmerný lov. Je potrebné vykonať výskum jeho stavov.  Poddruhy Ijimov a pacifický sa zdajú byť najzraniteľnejšie z dôvodu obmedzeného areálu výskytu. Celkovo ako druh je takmer ohrozený (NT).


Všetky druhy rodu Syrmaticus:

  1. bažant Elliotov Syrmaticus ellioti (Swinhoe, 1872) VU
  2. bažant Humeovej Syrmaticus humiae (Hume, 1881) NT
  3. bažant mikado Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant, 1906) NT
  4. bažant medený Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830) NT
  5. bažant kráľovský Syrmaticus reevesii (Gray, 1829) VU


© Deno 2005 - 2010