monal Sclaterov Lophophorus sclateri 

Jerdon, 1870

Iné mená: 

bažant Sclaterov, monal bielochvostý (pozri: Poddruhy)

Poddruhy: 

asi 2: L. s. sclateri - nominátny poddruh so širokým pásom na chvoste, L. s. orientalis - vyskytuje sa východnejšie, má užší pás na chvoste a aj samice sa líšia, Lophophorus spp. (incerta) - neopísaný a nepreskúmaný, teda neoficiálny (predpokladaný) poddruh monala s úplne bielym chvostom, jeho zatriedenie aj výskyt sa skúma

Areál výskytu:  

Východná India, juhovýchodný Tibet, juhozápadná Čína, severná Barma.

Biotop: 

Rododendronové húštiny a porasty horských oblastí, ihličnaté lesy s hustým podrastom až po Alpínske zóny vo výškach od 2500 – 4200 m n. m.

Biológia: 

Málo preskúmaná. Dá sa predpokladať, že bude podobná s ostatnými monalmi. Zväčša žije jednotlivo alebo len v kŕdlikoch v jedľových alebo rododendronových porastoch až po hranicu lesa. Údajne je mimoriadne dôverčivý a možno ho, nanešťastie, ľahko chytiť. Zo svojho strážneho stanovišťa na skalnatom úbočí sa často ozýva hlasitým hvízdaním. Pomocou hornej predĺženej čeľuste zobáka vyhrabávajú (ako ostatné monaly) korienky a hľuzy. Kŕmia sa najmä skoro ráno a neskoro večer na čistinkách. Nie sú informácie o rozmnožovaní. Bol pozorovaný pár s dvomi mláďatami v júni.

Dĺžka: 

♂ do 70 cm ; ♀ okolo 60 cm

Hmotnosť: 

♂ asi 2,3 - 3 kg ; ♀ 2 - 2,3 kg

Opis: 

Je trochu menší ako monal Impeyovej. Kohút: Chochol tvorí len málo predĺžené perie na temene. Má ešte mohutnejšie vyvinutú modrú kožu na tvári v okolí oka. Siaha od zobáka, ponad a popod oko, až za oko. Je neoperená. Oko je tmavé, zobák a nohy rohovinové. Na beháku ja krátka ostroha. Operenie je kovovolesklé. Hlava je modrozelená, strany krku sú červenobronzové. Ostatné operenie je kovovozelené, modré a čierne, ako u ostatných monalov. Spodný chrbát a kostrč sú biele a vystupujú do škoricovohnedého širokého pásu na chvoste, ktorý je ukončený opäť bielou. Sliepka: je podobná sliepke monala lesklého, ale nemá biely obojok ani bradu a neoperené okolie oka je väčšie, podobné kohútovi. Mláďa: podobné sliepke, mladé kohúty škoricovo pásikované.

Pohlavná dospelosť a vyfarbenie:  

? (asi 2., samce možno 3. rok)

Rodičovstvo:  

?

Znáška: 

3 - 5 vajec

Inkubačná doba: 

? (asi 28 dní)

Krmivo: 

? (asi ako u ostatných monalov)

Chov: 

Nie sú informácie.

Odporúčaná veľkosť voliéry:  

?

Stav v zajatí:  

Veľmi vzácny. Mimo Číny sa v zajatí nevyskytuje. Údajne sa 6 jedincov chovalo v pekingskom chovateľskom centre pre chov ohrozených zvierat. V Spojených štátoch prejavila ZOO San Diego záujem o začatie chovného programu pre tento druh. Dá sa predpokladať, že nároky má podobné ostatným druhom monalov, aj podľa informácií o biológii v prírode. Ostáva teda len dúfať, že sa o ňom dozvieme viac, aby sa mohlo urobiť všetko pre jeho ochranu. Asi ťažko sa dostane do chovov bežných chovateľov.

Stav v prírode:  

Nie je dobre známy. Jeho malý areál výskytu je na neprístupných a politicky citlivých miestach. Postupne sa však rozpadáva. Celkovo je teda vzácny. Zraniteľný (VU), CITES I.


Ak viete o nejakých informáciách o tomto bažantovi alebo ste niekde videli jeho fotografie, prosím napíšte mi !!!


Všetky druhy rodu Lophophorus:

  1. monal Impeyovej Lophophorus impejanus (Latham, 1790) LC
  2. monal Sclaterov Lophophorus sclateri Jerdon, 1870 VU  
  3. monal zelenochvostý Lophophorus lhuysii Geoffroy Saint-Hilaire, 1866 VU


© Deno 2005 - 2010